Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że droga rowerowa przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. jest jedną z najlepiej wykonanych inwestycji rowerowych ZDM. Kontrast pomiędzy jej jakością a resztą ścieżek jest bardzo widoczny, szczególnie przy ułożeniu krawężników i obrzeży, do których, w znakomitej większości, nie ma zastrzeżeń.

A teraz już lista znalezionych uchybień, w kolejności od Grójeckiej do ronda Zesłańców Syberyjskich:

- początek zbudowanej drogi rowerowej przy południowej jezdni ul. Opaczewskiej - zbyt wysoki krawężnik

- przejazd przez północną jezdnię ul. Opaczewskiej. Cztery słupki w skrajni drogi rowerowej - dwa po południowej stronie przejazdu, dwa po północnej.

- północna strona przejazdu przez północną jezdnię ulicy Opaczewskiej - dziura na środku ścieżki (prawdopodobnie po słupku uniemożliwiającym nielegalne parkowanie).

- na wysokości budynku z numerem 3 na ulicy Bitwy Warszawskiej dwa niezabezpieczone słupkami "chodniki od jezdni" używane jako miejsca parkingowe - samochody tam parkujące wystają na drogę rowerową utrudniając mijanie się.

- na wysokości budynku 3 na ulicy Bitwy Warszawskiej dwa kosze na nieczystości ustawione w skrajni drogi rowerowej.

- skrzyżowanie Bitwy Warszawskiej z ul. Orzeszkowej - dwa słupki przy przejeździe przez ul Orzeszkowej w skrajni drogi rowerowej.

- przejazd przez wjazd na parking strzeżony MPT - dwa słupki w skrajni drogi rowerowej.

- przejazd przez ulicę Szczęśliwicką - nieprawidłowa szerokość oznakowania poziomego przejazdu poziomego (190 cm z liniami włącznie).

- droga rowerowa po pn-zach stronie wjazdu do zajazdu Malawa - nieprzepisowa szerokość drogi rowerowej (185 cm szerokości łącznie z obrzeżami).

- przejazd przez wjazd do sklepu Arco - brak oznakowania poziomego przejazdu rowerowego.

- droga rowerowa po pn-zach stronie wjazdu do sklepu Arco - 20 słupków w skrajni drogi rowerowej (ustawione tak, że przylegają bezpośrednio do obrzeży drogi rowerowej).

- zakończenie drogi rowerowej po pd-wsch stronie Ronda Zesłańców Syberyjskich - kosz na drodze rowerowej i w jej skrajni.

Prawdopodobne są też problemy z podbudową drogi rowerowej na jej całej długości - miejscami nawierzchnia "faluje" nieznacznie, co wskazywałoby na ułożenie jej na zbyt miękkim podłożu. Na razie nierówności te mieszczą się w normach z rozporządzenia, mogą jednak wskazywać na nieprawidłowe wykonanie podkładu drogi rowerowej, co jest dużym uchybieniem i może być kosztowne do naprawienia. Stąd też zamieszczam tą uwagę (aczkolwiek już poza głównym spisem).

Wizji lokalnej dokonano w poniedziałek 10 grudnia 2007 roku.