Demonstrację rozpoczęliśmy przeprowadzając rowery przez przejście dla pieszych, tym samym żaden pojazd nie mógł wyjechać z parkingu przed Ratuszem.