Bim-bam-BOM

Od 26 października 2020 r. trwa głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim Mazowsza. Mieszkańcy zdecydują o wydatkowaniu 25 mln zł. Zachęcamy do głosowania. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej bom.mazovia.pl/ , gdzie można zagłosować internetowo.

Zasady są nieco inne niż w praktykowanych wcześniej budżetach obywatelskich miast. Każdy bowiem może zagłosować najwyżej na 2 projekty, z czego 1 w puli ogólnowojewódzkiej, a 1 z wybranego podregionu. Najbardziej zachęcamy do głosowania na projekty w Warszawie oraz w regionach podwarszawskich, gdzie jest największa konkurencja zarówno w liczbie projektów, jak i tematyki, jaką zajmuje się nasze stowarzyszenie. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie projektów, na które warto zagłosować.

Projekty ogólnowojewódzkie

W puli ogólnowojewódzkiej polecamy następujące projekty:

169. Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego

Projekt polega na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego na brakujących fragmentach drogi wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą, tj. po stronie zachodniej pomiędzy końcem chodnika w Hucie Mińskiej a końcem rezerwatu Nowej Pogorzeli (dowiązanie do chodnika).

170. Droga dla rowerów i pieszych w okolicy Siedlec

Projekt polega na budowie brakującego odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 803 relacji Siedlce-Skórzec o długości 400 m pomiędzy gr. m. Siedlce a Żelkowem-Kolonią z wyłączeniem wiaduktu nad drogą krajową nr 2.

Ponadto warto zwrócić uwagę także na następujące projekty:

92. VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza

ROBIMY ATRAKCYJNY SIECIOWY SZLAK ROWEROWY! Szlak będzie przebiegał na wschodnim obszarze województwa mazowieckiego. Będzie to atrakcyjny, dostępny, wysokiej jakości produkt turystyki rowerowej. Pobudzi on turystów kolarskich do zwiedzania, a lokalne społeczności do tworzenia ofert dla turystów. Projekt polega na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego na brakujących fragmentach drogi wojewódzkiej pomiędzy Hutą Mińską a Siennicą, tj. po stronie zachodniej pomiędzy końcem chodnika w Hucie Mińskiej a końcem rezerwatu Nowej Pogorzeli (dowiązanie do chodnika).

213. Utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Łosicach i Podkowie Leśnej

Projekt będzie polegał na utworzeniu 2 aktywnych przejść dla pieszych w miejscowościach Łosice (ul. Siedlecka z ul.Parcele) oraz Podkowa Leśna (przy muzeum). Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy.

Należy jednak pamiętać, że w puli ogólnowojewódzkiej można zagłosować na JEDEN projekt. Łączna pula pieniężna przeznaczona do wydatkowania wynosi 5 mln zł.

Projekty w podregionach

Na drugi projekt można zagłosować w puli regionalnej

Województwo zostało podzielone na 9 podregionów. Przewidziano następujący podział środków
podregion ostrołęcki: 2 683 000 zł;
podregion siedlecki: 2 668 000 zł;
podregion radomski: 2 605 000 zł;
podregion żyrardowski: 2 275 000 zł;
podregion płocki: 1 943 000 zł;
podregion ciechanowski: 2 665 000 zł;
podregion warszawski zachodni: 1 858 000 zł;
podregion warszawski wschodni: 2 295 000 zł;
Miasto Stołeczne Warszawa: 1 008 000 zł.

Źródło mapy: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

W regionie siedleckim, radomskim i żyrardowskim pula pozytywnie zweryfikowanych projektów nie przekracza puli pieniężnej przypisanych dla tych podregionów, co może oznaczać, że niewielka liczba głosujących wystarczy do tego, aby projekty przeszły do realizacji. Dlatego najbardziej zachęcamy do głosowania w projekty z puli warszawskiej, warszawskiej zachodniej lub warszawskiej wschodniej.

Poniżej przedstawiamy projekty, na które zachęcamy do głosowania.

Podregion Ostrołęka

314. Poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego, na DW544 i DW626 poprzez doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ustawienie oznakowania aktywnego oraz wykonanie ciągu pieszego. Projekt związany jest z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez: - ustawienie znaków aktywnych na pięciu przejściach dla pieszych (4 w Nowej Wsi i 1 w Zabielu Wielkim) - 5 kpl znaków aktywnych, - doświetlenie miejsc niebezpiecznych - 20 szt. zestawów oświetleniowych hybrydowych (15 szt. w Nowej Wsi i 5 szt. w Zabielu Wielkim), - wykonanie chodnika w ciągu drogi DW544 (odcinek ok. 0,95km)

Podregion Płock

73. Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567.

Projekt budowy aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) finansowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 oraz poprawę spójności komunikacji pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej i przyległych do niej obiektów usługowych i placówek administracyjnych.

Podregion Ciechanów

117. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo.

56. "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. Przy każdym przejściu dla pieszych zamontowane zostaną 1 lub 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami LED.

Podregion Warszawski zachodni

79. Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice

Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach miejscowości Borzęcin Duży: ul. Warszawska (przy Kościele) oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Aktywne Przejście dla Pieszych składa się z czujników ruchu i znaków drogowych z lampami LED. Wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy.

183. ZIELONE PIASECZNO! Drzewa STOP SMOG i miododajne wzdłuż dróg wojewódzkich w Piasecznie!

Ideą projektu jest zaprojektowanie zieleni w Piasecznie – krzewów i drzew miododajnych. Projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu.

211. Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki

Projekt polega na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W latach 2015-2019 tylko na drogach wojewódzkich miało miejsce 29 wypadków z udziałem pieszych, w wyniku których 4 osoby zmarły. Dlatego proponujemy, aby 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie zostało wyposażone w elementy systemu inteligentnych przejść.

223. Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 630 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakłada doświetlenie czterech istniejących przejść dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego.

242. Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego

Projekt polegał będzie na wybudowaniu ścieżki rowerowej na odcinku DW nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w Piasecznie. W przyszłości ścieżka mogłaby być przedłużona w innych kierunkach i stanowiłaby kręgosłup głównego ruchu rowerowego. W tym rejonie nie ma obecnie żadnej infrastruktury rowerowej a ruch rowerowy i samochodowy na tym odcinku jest bardzo duży co niesie ryzyko wypadków.

294 Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno)

Projekt będzie polegał na zmodernizowaniu 14 przejść dla pieszych na DW 580 w miejscowościach Wyględy, Zaborów, Zaborówek, Leszno, Grądy, Plewniak, Wilkowa Wieś. Zaborów i Zaborówek zostaną doświetlone dwoma lampami LED oraz światłami ostrzegawczymi LED z czujnikami ruchu. 12 pozostałych przejść zostanie doświetlonych dwoma lampami LED.

Podregion Warszawski wschodni

181. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)

Projekt polega na wykonaniu pięciu doświetlonych aktywnych przejść dla pieszych zrealizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na terenie miasta Marki oraz Stanisławowa Pierwszego (gmina Nieporęt). Realizacja zadania polegać będzie na zainstalowaniu latarni ulicznych, które doświetlą przejścia oraz lamp ostrzegawczych zamontowanych wraz ze znakiem D-6.

249. Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Gminie Nieporęt to przede wszystkim dobrze doświetlone przejścia dla pieszych. Projekt zakłada doświetlenia 21 przejść dla pieszych zlokalizowanych na trzech drogach wojewódzkich na terenie Gminy Nieporęt, tj. ul. Jana Kazimierza (DW 633), ul. Strużańska (DW 632) oraz ul. Zegrzyńska/Pogonowskiego (DW 631).

Podregion Miasto Stołeczne Warszawa

168. Nasadzenia drzew w Warszawie

Projekt polega na posadzeniu drzew na działkach, którymi włada Marszałek Województwa Mazowieckiego. Przewiduje się nasadzenie 150 drzew. Najlepiej lip i klonów o grubości pnia 12 - 20 cm z dużą koroną. Proponowane lokalizacje: Rakowiecka 23 (działka 25) Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych; Samochodowa (działka 6/2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”; Woronicza 19 (działka 5) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”; Warszawa Chrobrego 29 (działka 93) Urząd Marszałkowski; Nowowiejska 27 (działka 5) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej; Dolna 5 (działka nr 43) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej; Wolska 37 (działka 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny; Gintrowskiego 36 (d. Rzymowskiego) (działka 1/2) Mazowiecki Zarząd Nieruchomości; Świętojerska 9 (działka 2/2 i 2/3) Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Grenadierów 30a (działka 39) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie. I inne działki podległe Marszałkowi i Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości

228 FESTIWAL HISTORII SŁUŻEWCA - 4 STRONY MAZOWSZA

Celem projektu jest organizacja dwudniowego festiwalu na świeżym powietrzu na terenie Służewca, którego celem jest pokazanie burzliwej historii powojennej Mazowsza, na przykładzie Służewca. W ramach projektu planowany jest cykl wystaw plenerowych, wykładów i spotkań z mieszkańcami, który nakreśli jak zmieniał się charakter dzielnicy na przestrzeni czasu.

Projekty poboczne

Poniżej przedstawiamy także listę projektów, których chcielibyśmy, aby przeznaczone były do realizacji. Niemniej, powinny one przejść niewielką liczbą osób głosujących.

Podregion Siedlce

137. Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy

Celem projektu jest zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie poprzez nasadzenia drzew i bylin, wykonaniu małej architektury (molo), plaży na fragmencie brzegu stawu, żwirowych alejek parkowych oraz zakupu 4 rowerów wodnych. Projekt zakłada także wykonanie uzupełnienia drzew w szpalerach drzew w ilości 70 szt. na drogach powiatowych prowadzących do miejscowości

288. Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie

Celem projektu jest uruchomienie bezpłatnych autobusów z Siedlec i Łosic do Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zakłada się, że autobusy kursowały by od 17 kwietnia 2021 do końca listopada, w weekendy i Boże Ciało oraz piątek pomiędzy nimi w godzinach 9-17. Ostateczny rozkład byłby dopasowany do odjazdów z Siedlec.

297. Subiektywny przewodnik po północno-wschodnim Mazowszu.

Celem projektu jest organizacja jedenastu weekendowych warsztatów fotograficznych dla pasjonatów fotografii, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. Założeniem każdego warsztatu jest rozwój umiejętności uczestników, zdobycie wiedzy fachowej, plener zdjęciowy na terenie wschodniej części województwa mazowieckiego (m.in. Dąbrowa, Łosice, Przesmyki, Hołubla, Paprotnia, Korczew, Sarnaki).

299. Widoczni-bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż oświetlenia na przejściach dla pieszych i zmniejszenie zagrożenia wypadkami na przejściach dla pieszych.

Podregion Żyrardów

60. Bezpieczni - doświetleni na 728'ce

Projekt zakłada zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia zasilanego z paneli fotowoltaicznych w miejscach szczególnie niebezpiecznych na DW 728 w 6 punktach: w centrum wsi Belsk Duży oraz przy belskiej szkole podstawowej, przy głównym skrzyżowaniu przy przystankach autobusowych w Łęczeszycach, Starej Wsi, Belsku Małym i Odrzywołku.

Podregion Radom

125. MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W PIONKACH

Przedmiotem projektu jest modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w mieście Pionki na odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic miasta w kierunku miejscowości Laski. Istniejącą zniszczoną nawierzchnię chodnika z płyt betonowych należy zastąpić nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Remont chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Przypominamy, że z puli regionalnej można wybrać także tylko JEDEN projekt.