Województwo zostało podzielone na 9 podregionów. Przewidziano następujący podział środków
podregion ostrołęcki: 2 683 000 zł;
podregion siedlecki: 2 668 000 zł;
podregion radomski: 2 605 000 zł;
podregion żyrardowski: 2 275 000 zł;
podregion płocki: 1 943 000 zł;
podregion ciechanowski: 2 665 000 zł;
podregion warszawski zachodni: 1 858 000 zł;
podregion warszawski wschodni: 2 295 000 zł;
Miasto Stołeczne Warszawa: 1 008 000 zł.