Na Bielanach złożyliśmy do budżetu partycypacyjnego dwa wnioski, oba dość rozbudowane. Jeden to pakiet niedrogich usprawnień i uzupełnień w sieci tras rowerowych w różnych częściach dzielnicy, drugi to propozycja kompleksowej rewitalizacji odcinka ul. Marymonckiej. Niestety, oba zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.

Rozwój infrastruktury rowerowej w dzielnicy Bielany

Projekt złożony z 7 zadań, m.in. wytyczenia pasów dla rowerów na ul. Żeromskiego, budowy ścieżki rowerowej przez park Stawy Kellera na przedłużeniu istniejącej ścieżki w al. Słowiańskiej, dopuszczenia ruchu rowerów pod prąd na 14 ulicach jednokierunkowych oraz projektów punktowych - ułatwień dla rowerzystów i korekt istniejących ścieżek rowerowych.

Projektodawca: Krzysztof Rytel.

Złożono: 2014.02.16.

Opis

Projekt złożony z następujących zadań:

1) Pasy rowerowe w ul. Żeromskiego (na odc. Duracza - Reymonta). Na odcinkach obecnie 4 pasowych pozostawienie 2 pasów ruchu, dodanie 2 pasów rowerowych i pasa do skrętu w prawo (tylko przed skrzyżowaniem) oraz do postoju autobusów na skrzyżowaniach. Na odcinkach poza skrzyżowaniami (oraz na odcinku obecnie 2-pasowym) zamiast pasa do skrętu w prawo pasy postojowe do parkowania. Na przejściach dla pieszych wybudowanie azylów.

2) Ścieżka rowerowa w parku Stawy Kellera na przedłużeniu al. Słowiańskiej od Kolektorskiej do Gdańskiej. Długość ok. 150 m, wlot w osi al. Słowiańskiej z budową wyniesionej tarczy skrzyżowania, wlot z ul. Oksywskiej i koniec na ul. Gdańskiej przejazdem dla rowerzystów na płytowym progu zwalniającym. Nawierzchnia bitumiczna.

3) Połączenia rowerowe na skrzyżowaniach zamkniętych dla ruchu: wlot Sobockiej do Klaudyny [zobacz >>>], wlot Opatowskiej do Zabłocińskiej [zobacz >>>] (z pozostawieniem istniejącej nawierzchni żużlowej). Obniżenie odcinka krawężnika i budowa odcinka ścieżki rowerowej, pozostawienie słupków uniemożliwiających wjazd samochodom.

4) Przejazd dla rowerzystów z przejściem dla pieszych na wyniesionym progu spowalniającym przez ul. Duracza na wysokości ciągu łączącego Park Olszyna i Park Herberta. Przejazd z przejściem w ciągu spacerowym łączącym oba parki.

5) Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych: Fukierów, Skalbmierskiej, Doryckiej, Rokokowej, Staffa, Nałkowskiej, Kleczewskiej, Płatniczej, Lipińskiej, Cegłowskiej, Magiera, Babickiej, Zuga, Granowskiej. Dodanie tabliczek T-22 Nie dotyczy rowerów pod znakami regulującymi kierunek ruchu.

6) Przebudowa włączeń do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gwiaździstej z przecznic tak, żeby obsługiwały wszystkie relacje.

7) Przebudowa włączeń do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podleśnej z przecznic (ul. Klaudyny, zjazd do osiedla Ruda) tak, żeby były na osi przecznicy i mogły bezpiecznie obsługiwać wszystkie relacje.

Uzasadnienie

System infrastruktury rowerowej w dzielnicy Bielany jest na tle miasta dobrze rozwinięty, wymaga jednak dalszego rozwoju oraz poprawienia kilku błędów, a także kilku dalszych ułatwień dla rowerzystów.

1) Ul. Żeromskiego jest jedną z ostatnich głównych ulic dzielnicy pozbawioną infrastruktury rowerowej. Duża szerokość jezdni pozwala na wydzielenie pasów rowerowych, zwłaszcza na odcinku na którym obecnie są po 2 pasy ruchu w każdą stronę, co nie ma uzasadnienia, bo na odc. Podczaszyńskiego - Duracza i tak jest tylko po jednym. Projekt przewiduje na odcinku obecnie 4 pasowym zamianę przekroju na zawierający 2 pasy ruchu na wprost + 2 pasy dla rowerów + 1 pas do skrętu w prawo tylko przed skrzyżowaniem (na odcinkach między skrzyżowaniami zamiast tego pasa ruchu będą pasy dla postoju autobusów na przystankach oraz pas do parkowania - tylko po jednej stronie). Dodatkowo w miarę dostępnej szerokości proponuje się azyle dla pieszych. Zadanie jest komplementarne do planowanych ścieżek rowerowych w tzw. serku bielańskim oraz w przedłużanej ul. Reymonta – obie inwestycje będą niebawem realizowane i pasy w Żeromskiego by je połączyły.

2) Ścieżka rowerowa w Parku Stawy Kellera będzie przedłużeniem istniejącej infrastruktury – ścieżki rowerowej w al. Słowiańskiej. Ten bardzo krótki odcinek przynosi bardzo duży rezultat dla rowerzystów – połączenie dolnego Marymontu (w tym osiedla Ruda) z „górą” Bielan i istniejącą siecią rowerową.

3) Odcięte wloty ulic powinno się udrożnić dla rowerzystów, będzie to dla nich duże ułatwienie w poruszaniu się po sieci lokalnej, natomiast nie spowoduje wjeżdżania samochodów (jeśli będzie prawidłowo zrobione).

4) Przejazd i przejście po progu spowalniającym przez ul. Duracza na wysokości parków Olszyna i Herberta poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przez uspokojenie ruchu i zmuszenie kierowców do zwolnienia. Przejazd i przejście należy zbudować na wysokości głównego ciągu przechodzącego przez te parki. Na odcinku od ul. Broniewskiego wzdłuż tego ciągu istnieje ścieżka rowerowa i należy zakładać, że będzie w przyszłości przedłużona aż do ścieżki w ul. Perzyńskiego. Koszt tego przedłużenia przekraczałby możliwości projektu w ramach budżetu partycypacyjnego. Dlatego najważniejsze jest jak najszybsze wykonanie kluczowego dla bezpieczeństwa elementu – przejazdu przez ul. Duracza.

5) Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd ulic jednokierunkowych odbywa się na masową skalę w Europie Zachodniej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego, który dzięki temu może przenosić się z ruchliwych ulic głównych na ulice podrzędne, o mniejszym natężeniu ruchu i prędkości. Dobra wzajemna widoczność rowerzystów i kierowców jadących z przeciwnych kierunków. Poprawa spójności i bezpośredniości sieci. Trzeba też zauważyć, że rowerzyści korzystają z ulic jednokierunkowych pod prąd mimo zakazu nie powodując wypadków, co dowodzi potrzeby zalegalizowania takiego ruchu. Znikomy koszt, co przekłada się na wybitnie korzystną proporcję efektów względem nakładów.

6) Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Gwiaździstej w dwóch miejscach ma połączenia z jezdnią – przy północnym zjeździe do osiedla Ruda i między przejściem dla pieszych i południowym zjazdem do osiedla. Niestety są one wykonane nieprawidłowo – tak jakby rowerzyści jeździli tylko w relacjach os. Ruda – Lasek Bielański i odwrotnie. Nie umożliwiają natomiast wjechania na / zjechania ze ścieżki w relacjach do/z centrum. Konieczna jest zmiana geometrii tych połączeń, co nie będzie kosztowną inwestycją.

7) Podobny problem jest z łącznikami ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podleśnej. Niestety nie są one wykonane w osi przecznic – ul. Klaudyny i zjazdu na osiedle Ruda. Powoduje to taki problem, że rowerzysta jadący ul. Klaudyny czy z osiedla Ruda nie może łatwo wjechać na ścieżkę, musi wykonywać karkołomne i przez to niebezpieczne manewry (podobnie gdy jedzie w relacji odwrotnej – ze ścieżki). Tylko na skrzyżowaniu z ul. Lektykarską połączenie jest wykonane prawidłowo, w osi tej ulicy.

Wstępny kosztorys

1) Pasy rowerowe w ul. Żeromskiego - długość 2 x 1,4 km = 2,8 km x 70 000 zł = 196 000 zł

2) Ścieżka rowerowa w parku Stawy Kellera: dł. 150 m x 500 zł = 75 000 zł

3) Połączenia rowerowe na skrzyżowaniach zamkniętych dla ruchu: 2 x 15 000 zł = 30 000 zł

4) Przejazd dla rowerzystów z przejściem dla pieszych na wyniesionym progu spowalniającym przez ul. Duracza: 20 000 zł

5) Dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych: 14 x 4 000 zł = 56 000 zł.

6) Przebudowa włączeń do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gwiaździstej: 2 x 15 000 zł = 30 000 zł

7) Przebudowa włączeń do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Podleśnej 2 x 15 000 zł = 30 000 zł

Całkowity koszt projektu: 437 000 zł.

Załączniki

Lokalizacja zadań projektu na tle istniejącej infrastruktury rowerowej (źródło podkładu: Warszawski Raport Rowerowy 2013).

Pasy rowerowe w ul. Żeromskiego. Propozycja rozwiązania skrzyżowania z al. Zjednoczenia (źródło podkładu: Google Maps).

Wlot Sobockiej do Klaudyny.

Wlot Opatowskiej do Zabłocińskiej.

Przejazd dla rowerzystów przez skrzyżowania zamknięte dla ruchu – Londyn.

Przejazd dla rowerzystów przez skrzyżowania zamknięte dla ruchu – Londyn (2).

Jednostronne [obecnie] powiązanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gwiaździstej.

Powiązanie ścieżki rowerowej w ul. Podleśnej nie w osi zjazdu na osiedle Ruda.

Wyniki weryfikacji

Projekt został odrzucony przed Urząd Dzielnicy Bielany z następującym uzasadnieniem:

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żeromskiego została ujęta w Programie Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020 i będzie realizowana w roku 2016 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dofinansowanych z funduszy UE.

Ścieżka w Al. Słowiańskiej zostanie rozebrana w celu dostosowania parametrów drogi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu urbanistycznego ŻD Marymont-Marymont I cz. I. Ruch rowerowy będzie odbywał się na zasadach ogólnych.

Dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” poprzez dodanie tabliczek T-22 jest niemożliwe. Takiej organizacji ruchu Inżynier Ruchu m. st. Warszawy nie zatwierdza. Wymaga wykonania kontrpasów wydzielonych dla rowerzystów, likwidacji parkowania, zawężenia szerokości pasa ruchu dla samochodów.

Ul. Sobocka /ul. Klaudyny – Inżynier Ruchu m. st. Warszawy nie zatwierdził możliwości (a był już wykonany projekt) wyjazdu ze względu na lokalizację przystanku autobusowego.

Ul. Opatowska – obecnie jest realizowana przebudowa układu komunikacyjnego wokół stacji metra Marymont. Ścieżka w ul. Opatowskiej jest włączona w układ rowerowy ul. Zabłocińskiej

Zarząd Dróg Miejskich negatywnie zaopiniował próg spowalniający w ul. Duracza ze względu na zjazd do garaży i osiedla oraz konieczność zmian w lokalizacji przejścia dla pieszych.

Rewitalizacja ul. Marymonckiej (Podczaszyńskiego - Zjednoczenia, str. zachodnia) - nowe drzewa, ścieżka rowerowa

Rewitalizacja będzie polegała na przesunięciu parkowania na jezdnię - na zewnętrzny pas ruchu przy jego poszerzeniu o 1,5 m (zachowanie parkowania pod kątem 45º), odzyskany chodnik będzie przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, (ścieżka rowerowa szerokości 2 m), zostanie też posadzony szpaler drzew i wymienione latarnie.

Lokalizacja: ul. Marymoncka, odc. Podczaszyńskiego - Zjednoczenia, strona zachodnia.

Projektodawca: Krzysztof Rytel.

Złożono: 2014.02.16.

Opis

Parkowanie zostanie przesunięte z chodnika na jezdnię - zewnętrzny (trzeci) pas ruchu zostanie przekształcony w pas postojowy, Zachowane zostanie parkowanie pod kątem 45º, przez poszerzenie jezdni o 1,5 m (nawierzchnią z płyt chodnikowych). W pasie tym (poszerzenia jezdni) co kilkanaście metrów będzie posadzone drzewo.

Szerokość istniejącego chodnika (7,0 m) zostanie rozdystrybuowana następująco: 1,5 m poszerzenie jezdni, 0,5 m pas rozdzielający (skrajnia), 2,0 m ścieżka rowerowa, 3,0 m chodnik.

Pas rozdzielający będzie wykonany z płyt chodnikowych, ścieżka rowerowa w nawierzchni bitumicznej. Pozostała część chodnika dla pieszych pozostanie w istniejącej nawierzchni, która jest w dobrym stanie.

Projekt obejmuje wymianę latarni, gdyż są w złym stanie, ich lokalizacja koliduje z nową lokalizacją krawężnika.

Projekt obejmuje także wykonanie przejazdów dla rowerzystów przez przyległe skrzyżowania (Podczaszyńskiego, al. Zjednoczenia) wraz z wymianą blend w sygnalizatorach (z pieszych na pieszo-rowerowe) oraz oznakowanie odcinka chodnika od ul. Twardowskiej od al. Zjednoczenia jako drogi dla pieszych i rowerów (spowoduje to uzyskanie ciągłości infrastruktury rowerowej po tej stronie ul. Marymonckiej).

Uzasadnienie

Obecnie zachodnia pierzeja Marymonckiej na tym odcinku jest komunikacyjnym ściekiem - z uwagi na brak drzew, parkowanie 1,5 - 2 m od ścian budynków i duży ruch. Wszystko to powoduje duże uciążliwości dla mieszkańców i wpływa na obniżenie wartości mieszkań. Na innych ulicach uciążliwości ruchu są wydatnie zmniejszone przez zieleń - np. szpalery drzew.

Znalezienie przestrzeni na drzewa, poszerzenie części dla pieszych i na ścieżkę rowerową jest możliwe ponieważ na tym odcinku ulicy są aż 3 pasy ruchu, co nie jest potrzebne, gdyż zarówno przed al. Zjednoczenia jak i za ul. Podczaszyńskiego ulica ma tylko 2 pasy ruchu (w drugą stronę na całej długości również 2 pasy). Co więcej przed al. Zjednoczenia znajduje się przystanek autobusowy bez zatoki, autobusy przystają na jednym z 2 pasów ruchu. Dlatego 3 pasy ruchu nie mają uzasadnienia, a wręcz są wbrew prawu (które wymaga tyle samo pasów przed co i za skrzyżowaniem).

Wstępny kosztorys

Długość odcinka ulicy: ok. 360 m

1. Projekt budowlany: 360 m x 100 zł = 36 000 zł

2. Nawierzchnia poszerzenia pasa postojowego z płyt chodnikowych: 1,5m x 360m x 80 zł = 43 200 zł

3. Przesunięcie krawężnika 360m x 70 zł = 25 200 zł

4. Pas rozdzielający z płyt chodnikowych 0,5m x 360m x 80 zł = 14 400 zł

5. Droga rowerowa 360 m x 500 zł = 180 000 zł

6. Drzewa (co 10 m): 36 szt x 1500 zł = 54 000 zł

7. Wymiana latarni (co 20 m): 18 x 3 000 zł = 54 000 zł

8. Przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach (z wymianą blend w sygnalizatorach na pieszo-rowerowe): 20 000 zł

9. Zmiana oznakowania (poziomego i pionowego): 20 000 zł.

Całkowity koszt projektu: 446 800 zł

Załączniki

Stan istniejący - 3 pasy ruchu nie mają kontynuacji ani przed ani za odcinkiem będącym przedmiotem projektu.

Wizualizacja stanu po rewitalizacji.

Wyniki weryfikacji

Informuję że wniosek złożony przez Pana pt. Rewitalizacja ul. Marymonckiej (Podczaszyńskiego - Zjednoczenia, str. zachodnia) - nowe drzewa, ścieżka rowerowa został zweryfikowany negatywnie. Weryfikując oceniono, że zakres propozycji projektu wymaga opracowania projektu budowlanego i uzyskania wymaganych opinii oraz uzgodnień, co uniemożliwia realizację w czasie jednego roku.