Projekt do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Śródmieście, odrzucony na etapie weryfikacji formalnej.

Odtworzenie przejścia dla pieszych przez al. Solidarności przy ul. Orlej

Odtworzenie zlikwidowanego w 2000 roku przejścia dla pieszych przez al. Solidarności na wysokości ul. Orlej z wykonaniem azylów pomiędzy torowiskiem a jezdniami. Azyle, których brakowało przed likwidacją przejścia, pozwolą pieszemu na bezpieczne zatrzymanie i pokonywanie przejścia "na raty".

Projektodawca: Maciej Sulmicki.

Złożone: 2014.02.13.

Opis

Projekt polega na odtworzeniu zlikwidowanego w 2000 roku [zobacz >>>] przejścia dla pieszych przez al. Solidarności na wysokości ul. Orlej. Pozwoli to na poprawę dostępności, umożliwiając przekraczanie jezdni bez pokonywania dodatkowych 500 m. Zgodnie z współczesnymi tendencjami urbanistycznymi ruch pieszy w śródmieściu należy ułatwiać.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy wykonać pomiędzy torowiskiem a jezdniami azyle, których brakowało przed likwidacją przejścia. Umożliwią one pieszemu bezpieczne zatrzymanie między jezdniami i pokonywanie przejścia "na raty" Wymagać to będzie zwężenia jezdni z 3 do 2 pasów ruchu w każdym z kierunków, ale obecnie al. Solidarności nie pełni już roli tranzytowej - dla obsługi tranzytu wybudowano trasę S-8, a dalej na wschód al. Solidarności zwężono do 1 pasa dla samochodów. Po wykonaniu azylów i zwężeniu jezdni przejście będzie bezpieczne nawet bez sygnalizacji świetlnej.

Dzięki rezygnacji z jednego pasa ruchu możliwe jest też przeniesienie na sąsiadującym odcinku parkowania z chodników na pas postojowy na jezdni. Poprawi to warunki ruchu pieszego również wzdłuż al. Solidarności bez likwidacji miejsc postojowych, umożliwi odtworzenie szpaleru drzew, zwiększy atrakcyjność sklepów i usług.

Jeśli budowa azylów na przejściu kolidowałaby z wjazdem na pas autobusowo-tramwajowy, można je zlokalizować na przedłużeniu ul. Karmelickiej.

Uzasadnienie

Projekt poprawi warunki ruchu pieszego w Śródmieściu, co jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy. Np. zadanie 7 Strategii obejmuje wyznaczanie nowych naziemnych przejść dla pieszych. Odległość między kolejnymi przejściami przez al. Solidarności wynosi tutaj ponad 500 m. Mimo, że przejście zlikwidowano 14 lat temu, wciąż widać osoby przebiegające w tym miejscu przez jezdnię nielegalnie, co świadczy o potrzebie umożliwienia bezpiecznego przekraczania jezdni między skrzyżowaniami. Realizacja projektu poprawi warunki życia mieszkańców Śródmieścia, poprawiając warunki ruchu pieszych i umożliwiając odtworzenie miejskiego, alejowego charakteru alei Solidarności.

Wstępny kosztorys

- Budowa azylów dla pieszych między jezdniami a torowiskiem - 2x10 tys. zł;

- Zmiana organizacji ruchu (korekta układu pasów ruchu) na odcinku ok. 300 m - 20 tys. zł.

Całkowity koszt projektu: 30000 zł

Załączniki

Ilustracja do projektu [odtworzenia przejścia dla pieszych przez al. Solidarności przy ul. Orlej].