Wyjątkowy, eksperymentalny projekt do budżetu partycypacyjnego, wykraczający poza sztuczne granice administracyjne, łączący Śródmieście z Ochotą. Ponieważ granica między dzielnicami przebiega w pasie dzielącym jezdnie ul. Chałubińskiego, projekt przejścia przez tę ulicę został za radą Centrum Komunikacji Społecznej złożony zarówno w Śródmieściu jak i na Ochocie. W obu dzielnicach został odrzucony na etapie weryfikacji formalnej jako niemożliwy do wykonania w ciągu jednego roku.

Przejście i przejazd przez Chałubińskiego przy Marriotcie: połączenie Śródmieścia i Ochoty

Projekt umożliwi pieszym i rowerzystom przedostanie się na drugą stronę ulicy Chałubińskiego wzdłuż Alej Jerozolimskich, poprzez wytyczenie przejścia i przejazdu na wysokości równoległej do Alej ulicy Nowogrodzkiej. Zlikwiduje to uciążliwą lukę w ciągach pieszych w centrum miasta, gdzie obecnie niezmotoryzowani muszą nadkładać dodatkowy kilometr lub korzystać z przejścia podziemnego.

Projektodawca: Aleksandra Siedlikowska.

Złożono: 2014.03.07.

Opis

Projekt polega na wytyczeniu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez ulicę Chałubińskiego na wysokości Nowogrodzkiej, biegnącej równolegle do Alej Jerozolimskich w odległości zaledwie 100 m.

Fakt, że ulica Chałubińskiego jest dwujezdniowa i posiada szerokie rezerwy (pomiędzy jezdniami w obu kierunkach, jak też pomiędzy jezdniami a torowiskiem tramwajowym) pozwoli bezpiecznie pokonywać ulicę na raty, wtedy gdy nic nie jedzie ze względu na cykl świateł na sąsiednim skrzyżowaniu. Wytyczenie przejścia i przejazdu niskim kosztem umożliwi przekroczenie ulicy pieszym, w tym zwłaszcza matkom z dziećmi, osobom starszym, z dużymi bagażami, rowerzystom, czy osobom niepełnosprawnym, dla których obecna organizacja ruchu stanowi istotną barierę w podróżach między Śródmieściem a Ochotą.

Projekt stworzy również alternatywną trasę dla niezmotoryzowanych nie chcących poruszać się wśród hałasu i spalin Alej Jerozolimskich. Wraz z projektem ogólnodzielnicowym Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie, w którym przewidziano przejście i przejazd przez Raszyńską na wysokości Nowogrodzkiej, pozwoli pieszym i rowerzystom wygodnie poruszać się w różnych relacjach od centrum Śródmieścia do centrum Ochoty. Projekt stanowi również uzupełnienie projektu Kontrapasy dla rowerów w Śródmieściu [zobacz >>>], w którym przewidziano dwukierunkowy ruch rowerowy na Nowogrodzkiej po stronie śródmiejskiej.

W osi ul. Chałubińskiego przebiega granica dzielnic Ochota i Śródmieście. Zgodnie z zaleceniem Centrum Komunikacji Społecznej, do pojedynczej dzielnicy został złożony wniosek dotyczący obu jezdni.

Uzasadnienie

Projekt poprawi warunki ruchu pieszego w Śródmieściu i na Ochocie, co jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy. Np. zadanie 7 Strategii obejmuje wyznaczanie nowych naziemnych przejść dla pieszych.

Odległość od skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi do najbliższego przejścia przez Chałubińskiego (przy Koszykowej) wynosi ponad 600 m. Mimo, że przejścia w tym miejscu formalnie nie ma, mieszkańcy przechodzą tu przez jezdnię nielegalnie, co świadczy o potrzebie umożliwienia bezpiecznego przekraczania jezdni między skrzyżowaniami.

Projekt jest łatwy do zrealizowania dzięki temu, że po stronie zachodniej Chałubińskiego jest tylko jeden pas ruchu do przekroczenia, a między jezdniami a torami są szerokie azyle dla pieszych zapewniające miejsce na oczekiwanie oraz dobrą widoczność. Po stronie wschodniej Chałubińskiego ma na wysokości Nowogrodzkiej trzy pasy ruchu, lecz samochody na tym odcinku stają, czekając przed światłami.

Realizacja projektu poprawi warunki życia mieszkańców Śródmieścia i Ochoty, umożliwiając poruszanie się po mieście wszystkim, niezależnie od wieku i stanu zdrowia, bez konieczności biegania po schodach, by dostać się na drugą stronę ulicy.

Wstępny kosztorys

29500 zł (w tym projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome - częściowo wyniesione w przypadku powierzchni wyłączonej z ruchu, i obniżenie krawężników).

Zdjęcia

Przejście przez jezdnię zachodnią - ochocką.

Widok w stronę Marriotta.

Przejście przez torowisko.

Od redakcji

Już po złożeniu projektu zwróciliśmy uwagę, że przejście przez wschodnią jezdnię wcale nie musi być przez trzy pasy ruchu - te pasy wykształcają się chwilę wcześniej z jednego (jeden 50 m przed Nowogrodzką, drugi 30 m przed). Wystarczyłoby opóźnić te poszerzenie o kilkadziesiąt metrów do ul. Nowogrodzkiej, a przejście mogłoby być przez 1 pas.