Połowa z 10 zwycięskich projektów ogólnodzielnicowych to projekty rowerowe! Mieszkańcy za potrzebne i pilne uznali zarówno budowę nowych ścieżek rowerowych (projekt Uzupełnienie sieci tras rowerowych w Śródmieściu), poprawę bezpieczeństwa na istniejących (Bezpieczne przejścia i przejazdy dla rowerzystów), wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów na jezdni (Połączenie pasów rowerowych na Tamce z mostem Świętokrzyskim) jak i dostosowanie do ruchu rowerów ulic lokalnych (Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu).