Na samym środku pasa dla rowerów biegnącego przez park Kępa Potocka, przy moście Grota (na południe od niego) stoi betonowy słup.