Inna podobna przeszkoda to filar schodów przy wiadukcie Trasy AK nad Kanałkiem Marymonckim. Tej nie da się zlikwidować, ale można oznaczyć np. żółto-czarnym materiałem odblaskowym.