Rozwiązaniem, na które nietrudno wpaść, byłoby zagrodzenie najbardziej niebezpiecznego odcinka tak, aby odsunąć miejsce przecięcia się torów pieszego i rowerzysty od zasłaniającej przeszkody. Ponadto niezbędne jest oznaczenie poziome (pasy) i pionowe na obu ciągach (przykład jednego z nich dorysowano na zdjęciu).