Pojedyncza osoba w pogodny dzień może pokonać ten uskok z dwoma zakrętami, pod warunkiem że zwolni i zachowa szczególną ostrożność.