Na tym zdjęciu widać, że drzewo pochylając się ku osi drogi wchodzi w skrajnię, a - co gorsza - po wewnętrznej stronie zakrętu czyli tej, która wymaga większej skrajni z powodu pochylenia równoważącego siłę odśrodkową.