Bardzo często piesi muszą się mijać w "gardle" węższym niż metr. Choć ustawa przyznaje im 1,5 metra.