...chyba, że drogę zagrodzi im taka oto przeszkoda.