W uzupełnieniu informacji o marnowanych funduszach na budowę dróg dla rowerów [zobacz >>>], w związku z kontrowersjami jakie wzbudziły podane wskaźniki (26% wykorzystanych środków w 2007 r. i 33% w 2008 r.), podajemy odnośniki do materiałów źródłowych, w których można zweryfikować nasze sensacyjne doniesienia. Poniżej linki do odpowiednich załączników uchwał budżetowych oraz sprawozdań z realizacji budżetu za lata 2007 i 2008 w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Uwaga: aby uzyskać rzeczywisty wskaźnik wykonania, należy porównać kwotę w sprawozdaniu z realizacji budżetu z kwotą zaplanowaną w uchwale budżetowej na dany rok. Oficjalne wskaźniki procentowe w sprawozdaniu są sztucznie zawyżane poprzez dokonywane rzutem na taśmę w ostatnich miesiącach roku drastyczne cięcia w planie, nawet czterokrotne (Plan po zmianach). Podobnie Przewidywane wykonanie w uchwałach budżetowych też rzadko ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistym.

Warto zwrócić uwagę, że urzędnicy do ostatniego momentu wprowadzają radnych w błąd co do wykonania budżetu - np. jeszcze 11 grudnia 2008 roku, w momencie uchwalania budżetu na 2009 r., przewidywane wykonanie wydatków na ścieżki rowerowe w 2008 r. to 7,2 mln zł (8.186 tys. zł w sumie do 31 grudnia 2008 r., wykonanie w latach wcześniejszych 147 tys., 22 tys. i 816 tys. zł), dopiero sprawozdanie ujawnia kompromitującą, niemal trzykrotnie niższą kwotę - 2.610 tys. zł. W czasie debaty nad budżetem nie była prowadzona żadna budowa drogi rowerowej, nie było nawet ogłoszonego żadnego przetargu na budowę - nie było zatem najmniejszej szansy, by Przewidywane wykonanie wydatków odpowiadało rzeczywistemu. Opierając się na fałszywych informacjach, w budżecie na rok 2009 zapisano tylko 4 mln na drogi rowerowe - torpedując szanse na zrealizowanie zadania do 2010 r.

Niestety, planowanie finansowe w Warszawie leży i kwiczy.

Budżet Warszawy 2007

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/574343F2-7F9A-4CE9-952C-F3F9436F62C6/481488/uchwala_VI_41_2007_Zalaczniki.zip

Zał. 3 - WPI (wszystkie kwoty w tysiącach złotych):

Zadanie Termin Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję Poniesione wydatki do 31.12.2005 r. Przewidywane wykonanie wydatków w 2006 r. 2007 2008 2009 2010
Budowa ścieżek rowerowych 2005-2010 15.047 147 22 3.800 4.000 4.000 3.078

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2007

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/9F7F3885-7845-4897-9DDC-192BCC134C29/634132/wykonanie_budzetu_2007_1_czesc1.pdf

Str. 135 (wszystkie kwoty w tysiącach złotych):

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik %
Budowa ścieżek rowerowych 1.000 816 81,6%

Objaśnienia: W ramach realizacji zadania opracowano projekty budowy ścieżek rowerowych na odcinku ul. Żeromskiego - Żelazowska, Marymoncka - Żeromskiego. Zawarto umowy: w lutym na opracowanie dokumentacji projektowej na przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez skrzyżowanie ulic Pileckiego – Puławska – Poleczki wraz z organizacją ruchu i sygnalizacją świetlną obejmującą całe skrzyżowanie dostosowaną do obecnie obowiązujących przepisów z terminem zakończenia 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (brak zatwierdzenia projektu organizacji ruchu złożonego na początku października 2007r.); w maju na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Marymonckiej na odc. ul. Dewajtis – ul. Pstrowskiego z terminem zakończenia 5 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz w grudniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Puławskiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Romera z terminem zakończenia 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonano ścieżkę przez skrzyżowanie ulic Górczewska - Al. Prymasa Tysiąclecia (wraz z przebudową sygnalizacji) oraz w ulicy Marymonckiej (odcinek Słowiańska - Podleśna).

Budżet Warszawy 2008

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/574343F2-7F9A-4CE9-952C-F3F9436F62C6/624928/Kompendium1.pdf

Str. 155 (wszystkie kwoty w tysiącach złotych):

Zadanie Termin Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r. 2008 2009 2010
Budowa ścieżek rowerowych 2005-2010 19.047 2.152 8.000 4.000 4.895

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/9F7F3885-7845-4897-9DDC-192BCC134C29/679365/SPR_KOMPENDIUM1.pdf

Str. 152 (156 w pdf - wszystkie kwoty w tysiącach złotych):

Zadanie Jedn. realizująca Plan Wykonanie Wskaźnik %
Budowa ścieżek rowerowych ZDM / ZMID 7.200 2.610 36,2%

Budżet Warszawy 2009

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/574343F2-7F9A-4CE9-952C-F3F9436F62C6/668735/kompendium2.pdf

Str. 135 (wszystkie kwoty w tysiącach złotych):

Zadanie Termin Przewidywana całkowita wysokość wydatków Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008 r. Plan 2009 Plan 2010
Budowa ścieżek rowerowych 2005-2010 17.081 8.186 4.000 4.895