Łącznik między drogami dla rowerów przy B158 i B167 na peryferiach Bad Freienwalde.