Przejście drogi nr 167 przez Platkow. W centrum miejscowości ruch rowerowy wprowadzany jest w drogę serwisową z ograniczeniem do 30 km/h. Fot. Radek Lesisz.