Do: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Dotyczy: organizacja ruchu drogowego przy wjeździe na most Grota-Roweckiego

Szanowni Państwo,

W czerwcu br. stołeczna prasa informowała, że w związku z notorycznie obserwowanymi zatorami drogowymi przy wjeździe na most Grota-Roweckiego z ulicy Modlińskiej, w lipcu miała być zmieniona organizacja ruchu na tym wjeździe. Zgodnie z doniesieniami prasowymi projekt przewidywał wyróżnienie dwóch pasów ruchu na całym odcinku wiodącym na most, z zastosowaniem pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów wjeżdżających od strony Legionowa i zniesienia pierwszeństwa dla pojazdów jadących z ulicy Jagiellońskiej.

Jest już połowa lipca i wciąż organizacja ruchu w tym wąskim gardle nie została zmieniona, w związku z czym nawet w okresie wakacyjnym w tym miejscu powstają korki. Wnioskujemy zatem o jak najszybszą zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Jednak naszym zdaniem przedstawiona w prasie propozycja nie spowoduje znaczącego ułatwienia przejazdu tamtą trasą, zwłaszcza dla pojazdów komunikacji miejskiej. Z przeprowadzonego przez naszą ekipę w dniu 14 czerwca 2004 pomiędzy godzinami 7 a 9 pomiaru ruchu samochodowego na zachodniej jezdni ulicy Modlińskiej pomiędzy przystankami autobusowymi Konwaliowa oraz Kanał Żerański wynika, że:

- w ciągu godziny punkt pomiarowy przekroczyły 3434 samochody, w których jechało 4396 osób;

- w ciągu godziny punkt pomiarowy przekroczyło 98 autobusów, które przewiozły szacunkowo 6500 osób.

W związku z tymi obserwacjami wnosimy o ponowne rozważenie utworzenia na ulicy Modlińskiej od ulicy Płochocińskiej do Mostu Grota-Roweckiego pasa dla wyłącznego ruchu autobusowego, oddzielnego od reszty jezdni separatorami. Nie uważamy za dopuszczalne, aby znacząco mniejsza liczba osób podróżujących samochodami mogła jechać wszystkimi trzema pasami, blokując swobodny przejazd autobusom komunikacji miejskiej, które wiozą większość osób pokonujących tę trasą.