...czyli do czego (nie) służy droga dla rowerów.

Warszawa, ul. Orląt Lwowskich.