ZM/08/0436/21/US

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Dotyczy: skrzyżowania Chłopickiego/Szaserów.

W związku z faktem, iż ścieżki rowerowe wykonane zostały z kostki, prosimy o przekazanie daty zatwierdzenia projektu przez Inżyniera Ruchu. Ponadto prosimy o naprawienie następujących nieprawidłowości:

1. niestaranne wykonanie przejazdów dla rowerzystów – krawężniki tworzą progi przekraczające dopuszczalne maksimum jednego centymetra (obecnie średnia wysokość wynosi 2 cm), zaś kostka nie licuje się z krawężnikiem, tworząc kolejny uskok.

2. krawężniki tworzą zbyt wysokie progi na obniżeniach dla pieszych, przekraczające maksymalną dopuszczalną wysokość 2 cm (obecnie ich wysokość wynosi od 4 do 6 cm). Kolejną przeszkodą jest przeciwległa krawędź ścieku przykrawężnikowego, również przekraczająca 2 cm. Tak wykonana krawędź chodnika utrudnia ruch osobom prowadzącym wózki dziecięce bądź poruszające się na wózkach inwalidzkich. Koła wózków klinują się w kanale ścieku, utrudniając sprawne opuszczenie przejścia.

3. przyciski umieszczone po lewej stronie przejazdu dla rowerzystów zmuszają do zachowań niebezpiecznych i niezgodnych z prawem. Należy przy tym zwrócić uwagę, że poza jazdą pod prąd, rowerzysta naciskający przycisk po swojej lewej stronie ma ograniczoną widoczność, jako że od jezdni dzieli go słup sygnalizacyjny. Przejazdy dla rowerzystów należy bezzwłocznie uzupełnić o brakujące przyciski. W przypadku gdy po prawej stronie przejazdu nie ma słupa sygnalizacyjnego, należy zaopatrzyć przejazd w samoczynne wykrywacze rowerzystów bądź w słupek wolnostojący z przyciskiem, pamiętając przy tym o zachowaniu przepisowej skrajni 20 cm.

4. przyciski dla pieszych powinny być umieszczane po obu stronach przejścia, tak aby obsługiwały wszystkie relacje bez konieczności nadkładania drogi (z tego samego powodu czujniki wykrywające samochody obejmują wszystkie pasy ruchu, a nie tylko ten służący do lewoskrętu). Szczególne zdziwienie budzi umieszczanie przycisków wyłącznie po lewej stronie przejścia, gdy po obu jego stronach znajdują się słupy sygnalizacyjne.