Cykl relacji z czeskich szlaków rowerowych [zobacz >>>] [zobacz >>>] rozpocząłem od pochwały dla systemu oznakowania u naszych południowych sąsiadów. Dzisiaj spróbuję napisać coś więcej właśnie na temat oznakowania.

Numeracja

Szlaki rowerowe w Czechach znakowane są numerami, z podziałem na krajowe (1-99), regionalne (trzycyfrowe) i lokalne (czterocyfrowe). 24 to zatem trasa krajowa, 102 – regionalna, a 4041 – lokalna.

Ten sam zestaw w połączeniu z „samochodowym” znakiem drogi krajowej nr 2.

Numery 0037 i 0041 to nie to samo co 37 i 41 - oznaczają szlaki lokalne.

W praktyce czterocyfrowe numery tras lokalnych były jednak trudne do zapamiętania – lepszy byłby chyba system z oddzielną numeracją szlaków lokalnych (i wyróżnieniem np. innym kolorem znaku, jak w systemie duńskim).

Znaki szlaku

O przebiegu trasy informują żółte tabliczki z piktogramem roweru, numerem trasy i – w przypadku skrętu – strzałką. Znaki skrętu lokalizowane są po prawej stronie przed skrzyżowaniem.

Poprawnie wykonany szlak rowerowy (nawierzchnia, spadki…) może być także szlakiem dla osób na wózkach.

Ale lokalne szlaki rowerowe prowadzone są także leśnymi singletrackami. W takich przypadkach z reguły również stosuje się jednak oznakowanie „drogowe” – odblaskowe, dobrze widoczne z daleka i po zmroku.

Tutaj oficjalny znak skrętu umieszczony został na latarni – chyba trochę zbyt daleko od jezdni i zbyt wysoko. Stąd prawdopodobnie lokalna inicjatywa nieoficjalnego znaku z dwójką na hydrancie.

Drogowskazy

Na plus należy zaliczyć gęsto rozmieszczone znaki drogowskazowe, dzięki którym wiemy dokąd jedziemy i czy daleko jeszcze.

Skojarzenie z normalnymi znakami drogowymi pogłębia podobna konwencja oznaczeń np. przejść granicznych.

Ciekawe, kiedy doczekamy się szlaku umożliwiającego dojazd do centrum Warszawy np. z Wyszkowa albo z Warki.

Tablice przeddrogowskazowe

Przed bardziej skomplikowanymi skrzyżowaniami można napotkać tablice przeddrogowskazowe pokazujące układ skrzyżowania i kierunki, w których należy szukać poszczególnych szlaków.

Tablice przeddrogowskazowe można też zastosować w przypadku mniej lub bardziej skomplikowanych rozwiązań bezkolizyjnych.

…oraz gdy mogą być wątpliwości, co do czytelności dalszego przebiegu szlaku: cyklisto, podążaj wzdłuż brzegu Łaby.

Objazd.

Kolory

Gdzieniegdzie można też jeszcze spotkać stare oznakowanie tras rowerowych kolorami – przypominające szlaki piesze, ale w żółtych paskach zamiast białych.

Numery szlaków podawane są wtedy tylko na drogowskazach (tutaj: 24). Z dobrą mapą można sobie poradzić, w praktyce jest to jednak mniej wygodne od lepiej widocznych i bardziej czytelnych tabliczek z numerami.

Znaki niebieskie to trasa rowerowa numer 24, znaki zielone – nr 8162. Jest to swego rodzaju rozwiązanie pośrednie pomiędzy znanym z Polski znakowaniem kolorami a typowym w Europie znakowaniem numerami.