Zostając członkiem naszego stowarzyszenia masz możliwość współtworzenia organizacji i jej strategii działania, nabywasz nowe umiejętności, uczestniczysz w ważnych wydarzeniach i spływa na Ciebie prestiż społecznej aktywności. Działając z nami masz wpływ na rzeczywistość wokół Ciebie, a przy tym dobrze się bawisz!

Jak zostać członkiem

Członkiem zwyczajnym może zostać sympatyk, który od co najmniej trzech miesięcy aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia, lub stażysta, który rzetelnie wywiązywał się ze swoich obowiązków przez cały okres stażu. Po pomyślnym przejściu okresu próbnego kandydat na członka wypełnia deklarację członkowską [zobacz >>>] oraz podejmuje stałą funkcję.

Przykłady stałych funkcji

- członek zespołu fundraisingu;

- opiekun sprzętu komputerowego;

- opiekun stażystów;

- koordynator aktywistów;

- wydawca biuletynów;

- webmaster;

- kronikarz;

- odpisywacz na maile;

- opiekun sympatyków;

- koordynator spotkań otwartych;

- kasjer składek;

- koordynator konkretnego projektu (np. Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych, Zielona Butelka, Masa Krytyczna...)