Z przyjemnością informujemy, że z końcem lutego, po wygraniu przetargu na koordynację kolejową, nasze stowarzyszenie rozpoczęło oficjalną współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Pracami koordynacyjnymi kierować będą Stanisław Biega i Marek Szpirko, którzy wcześniej (od wrzesnia 2001 r.) w tym samym województwie opolskim prowadzili Biuro Koordynacji Kolejowej w ramach Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei.

Dzięki działalności Biura Koordynacji Kolejowej opolskie jest jedynym województwem w kraju, gdzie rozwijają się regionalne przewozy kolejowe i rosną wpływy z tego tytułu. Na przykład na linii Opole - Kędzierzyn Koźle pociągi kursują częściej niż na łączącej znacznie większe miasta linii Warszawa - Radom.

Jednym z opolskich osiągnięć jest wprowadzenie tzw. ruchu cyklicznego, czyli kursowania pociągów w regularnych odstępach, ułatwiającego zapamiętanie rozkładu jazdy. Np. z Kędzierzyna pociagi kursuja co godzinę od 05.02 do 12.02 i od 14.02 do 18.02 oraz potem co dwie godziny, z zagęszczeniem cyklu o poranne kursy o 6.32 i 7.32. Z Opola w kierunku Kędzierzyna Koźle pociągi odjeżdżają co godzinę od 5.10 do 9.10 i potem od 11.10 do 20.10, z dodatkowym kursem o 15.40 oraz wieczornym o 22.10.

Celem prac koordynacyjnych jest dalsza poprawa systemu komunikacji kolejowej na terenie województwa. 7 lutego wznowiony został po pięcioletniej przerwie ruch na linii Nysa - Brzeg. Plany na ten rok obejmują jeszcze przywrócenie pociągów na linii łączącej stolicę województwa Opole z powiatowym Kluczborkiem.

Uruchomione w 2004 r. w ramach projektu PHARE Centrum Zrównoważonego Transportu rozszerzyło zakres działalności stowarzyszenia o doradztwo dla samorządów w procesie organizacji przewozów. Wykonujemy m.in. profesjonalne:

- badania potoków pasażerskich;

- badania preferencji podróżnych;

- systemy zintegrowanych rozkładów jazdy;

- występowanie w  charakterze eksperta samorządu w trakcie konstruowania oferty przewozowej, łącznie z elementami kosztowo - przychodowymi.