O biuletynie

Zielone Światło to kwartalnik (ISSN 1733-8700) wydawany przez Centrum Zrównoważonego Transportu.

Biuletyn CZT dociera do: posłów, radnych sejmików wojewódzkich i rad miast wojewódzkich, ministerstwa ds. transportu, zarządów urzędów marszałkowskich, zarządów kilkudziesięciu największych miast w Polsce, zarządów i przewoźników komunikacji miejskiej, przewoźników kolei regionalnej, kilkunastu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw transportowych.

Biuletyn Zielone Światło jest bezpłatny, zainteresowanych otrzymywaniem biuletynu prosimy o kontakt.

Redaktor naczelny: Maciej Sulmicki.

Sekretarz redakcji: Beata Gładoch.

Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji tekstów, dokonywania skrótów oraz nadawania własnych tytułów i śródtytułów.

Przedruk materiałów publikowanych w Zielonym Świetle jest dozwolony bezpłatnie i bez ograniczeń pod następującymi warunkami:

1. podania źródła i autora;

2. powiadomienia redakcji listem elektronicznym, zwykłym lub faksem;

3. w przypadku publikacji drukowanych, na płytach CD i innych nośnikach - przesłania dwóch egzemplarzy publikacji na adres redakcji.

Oferta reklamowa

Cenny reklam ustalamy indywidualnie. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Preferujemy gotowe materiały reklamowe (dyskietka, CD). Szczegóły do uzgodnienia z redakcją.

Pobierz numery archiwalne

Biuletyn nr 19, lato 2012 (temat numeru: Dostępność przestrzeni miejskiej) - PDF, 2306 kB

Biuletyn nr 18, lato 2009 (temat numeru: Kolej) - PDF, 1859 kB

Biuletyn nr 17, zima 2009 (temat numeru: Forum LINK - to działa!) - PDF, 1358 kB

Biuletyn nr 16, jesień 2008 (temat numeru: Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu) - PDF, 1469 kB

Biuletyn nr 15, lato 2008 (temat numeru: Dostępność komunikacji miejskiej) - PDF, 716 kB

Biuletyn nr 14, wiosna 2008 (temat numeru: Komunikacja i turystyka rowerowa) - PDF, 1903 kB

Biuletyn nr 13, zima 2007 (temat numeru: Podróże z przesiadką) - PDF, 1592 kB

Biuletyn nr 12, jesień 2007 (temat numeru: Mistrzostwa Euro 2012) - PDF, 1845 kB

Biuletyn nr 11, lato 2007 (temat numeru: Turyści na tory) - PDF, 1152 kB

Biuletyn nr 10, wiosna 2007 (temat numeru: Uspokojenie ruchu) - PDF, 1022 kB

Biuletyn nr 9, zima 2006 (temat numeru: Koszty transportu) - PDF, 808 kB

Biuletyn nr 8, jesień 2006 (temat numeru: Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym) - PDF, 765 kB

Biuletyn nr 7, lato 2006 (temat numeru: Fundusze unijne 2007-2013) - PDF, 1734 kB

Biuletyn nr 6, wiosna 2006 (temat numeru: Konsultacje społeczne) - PDF, 1179 kB

Biuletyn nr 5, zima 2005 (temat numeru: Tonący dotacji się chwyta) - PDF, 1025 kB

Biuletyn nr 4, jesień 2005 (temat numeru: Niezmotoryzowani) - PDF, 569 kB

Biuletyn nr 3, lato 2005 (temat numeru: Rowery) - PDF, 3522 kB(skan, wersja elektroniczna nie zachowała się)

Biuletyn nr 2, zima 2004 (temat numeru: Komunikacja Publiczna) - PDF, 1744 kB

Biuletyn nr 1, lato 2004 (temat numeru: Kolej) - PDF, 1448 kB