W nawiazaniu do naszego pisma z dnia 08.10.2005 r. i w odpowiedzi na pismo znak: SRN-04b/16-06/054-WS, Wydział Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia ZDM pragnie poinformować, że kwestia wyposażenia ścieżek rowerowych w odpowiednie urządzenia detekcyjne dla rowerzystów bedzie rozpatrywana osobno przy każdej planowanej inwestycji. W zależności od potrzeb i możliwości w każdym indywidualnym przypadku podejmowana będzie decyzja o ewentualnej instalacji detekcji dla rowerzystów.