Publikujemy otrzymane wystąpienie samorządów bielańskich wyrażające dezaprobatę dla szkodliwego społecznie postępowania władz dzielnicy.

Samorządy Bielan do Prezydenta Warszawy

Warszawa, 26.11.2013

Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m. st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent,

Samorządy reprezentujące Mieszkańców Bielan protestują przeciwko likwidacji przyjemnych i bezpiecznych alejek po obu stronach ulicy Dewajtis (przez wybrukowanie południowej, a całkowitą likwidację północnej alejki, która ma zostać głęboko zaorana i obsadzona drzewami i krzewami). Z alejek tych korzystali licznie od kilkudziesięciu lat Mieszkańcy Bielan i inne osoby udające się do kościoła na Wzgórzu Kamedulskim lub na spacer. Nagła likwidacja alejek bez konsultacji z mieszkańcami, świadcząca o ich lekceważeniu, jest wielką krzywdą zwłaszcza dla osób starszych.

Równocześnie zwracamy się o pilne opracowanie kompleksowego rozwiązania dojazdu na Wzgórze Kamedulskie, bezpiecznego dla ludzi i nie niszczącego Rezerwatu Las Bielański. Samorządy Mieszkańców Bielan starają się od kilkunastu lat o rozwiązanie problemu dojazdu na Wzgórze Kamedulskie (w załączeniu kopie wystąpień do Władz Miasta różnych kadencji oraz protokół ze spotkania w tej sprawie w UKSW 8 lutego 2005 r. [zobacz >>>]). Z niezrozumiałych względów starania nasze, nie przyniosły rezultatu, mimo dobrej woli i ogromnego zaangażowania wielu ludzi, również radnych i osób z instytucji miejskich. Dlatego zwracamy się jeszcze raz, zdeterminowani koniecznością załatwienia tej sprawy. Występujemy zatem o natychmiastowe:

1. Wstrzymanie robót związanych z likwidacją alejek wzdłuż ul. Dewajtis.

2. Poprowadzenie Wisłostradą linii autobusowej, łączącej m.in. kampusy UKSW na Wzgórzu Kamedulskim i w Młocinach, wraz z wykonaniem przystanków przy Wzgórzu Kamedulskim, oraz uporządkowaniem dojścia z nich do kościoła i UKSW.

3. Opracowanie kompleksowego rozwiązania obsługi komunikacyjnej Wzgórza, oraz

4. Powrót do przerwanych w 20l0 r prac nad projektem dojazdu na Wzgórze Kamedulskie z Wybrzeża Gdyńskiego.

5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Lasu Bielańskiego.

6. Zaprzestanie wycinania zdrowych drzew na terenie lasu Bielańskiego.

[Podpisy przedstawicieli siedmiu samorządów Bielan]

Otrzymuje:
1. Rada m.st Warszawy
2. Rada Dzielnicy Bielany m, st. Warszawy
3. Pan Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Do wiadomości:
Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany

Wytłuszczenia zostały dodane przez redakcję.

skan kopii pisma PDF, 45 kB

skan kopii załączników: PDF, 227 kB

Od redakcji

Powyższe pismo daje kolejny dowód na to, co społeczeństwo Bielan sądzi o betonowaniu jednej z najbardziej uczęszczanych tras spacerowych i sposobie postępowania burmistrza, jakby nie był burmistrzem, lecz podwładnym rektora UKSW, któremu społeczeństwo jest potrzebne jedynie w roli sponsora finansującego horrendalne koszty [zobacz >>>] poniesione na spełnienie życzeń uczelni.

Bezpieczeństwo pieszych na ul. Dewajtis należało poprawiać, do czego przekonywaliśmy już poprzedniego burmistrza Bielan - niestety bezskutecznie [zobacz >>>], bo najwyraźniej nie o bezpieczeństwo i nie o pieszych w tej sprawie chodziło.

Taki widok na północnej alejce nie należał do rzadkości.

Urzędnicy zza biurek uznali, że wiedzą lepiej, jak i którędy mają chodzić piesi.

Po betonie albo wcale. Za jakie grzechy, panie Rafale?

Ciekawe, czy zostanie rozebrany fragment chodnika prowadzący wprost z przystanku na północną alejkę. I jak zachowają się studenci - czy będą nakładać kilkadziesiąt metrów i czekać na światłach, czy skakać przez płotki?

Podsumowując

Zarządowi Bielan zawdzięczamy

▪ estetyczne zdemolowanie krajobrazu [zobacz >>>],

▪ odebranie ludziom miejsca rekreacji,

▪ pozbawienie pieszych możliwości wyboru,

▪ niespotykane marnotrawstwo publicznych pieniędzy i 

▪ pominięcie innych możliwości rozwiązania problemu, które nie spowodowałyby tylu szkód.

Burmistrz i jego zastępcy ponoszą też pełną odpowiedzialność za narastający konflikt społeczny między mieszkańcami a uczelnią.

Nie wątpimy, że wkrótce pan Rafał Miastowski otrzyma medal zasłużonego dla UKSW [zobacz >>>] i dołączy do Zbigniewa Dubiela, Hanny Gronkiewicz-Waltz i Joanny Fabisiak. Zaś od mieszkańców Bielan Święty Mikołaj powinien przynieść mu rózgę.