Zastąpienie w 2014 roku dwóch przestronnych alej gruntowych i dodatkowej możliwości chodzenia skrajem jezdni jednym ciągiem o szerokości dwóch metrów skutkuje dziś realnym zagrożeniem zdrowia chodzących tamtędy ludzi.