Jeśli komuś brakowało wyobraźni, mógł od początku zauważyć, jak wielki jest popyt na tę alternatywę, zanim podejmie zza biurka decyzję o jej likwidacji. Zdjęcie archiwalne z 2005 r. pokazuje natężenie ruchu pieszego na obecnie zaoranej alei.