Istniało kilka znacznie lepszych alternatyw rozwiązujących problem ruchu pieszego na ul. Dewajtis[zobacz >>>] niewymagających tak drastycznych ingerencji w krajobraz i potrzeby społeczne. Potwierdziła to ekspertyza przygotowana na nasze zamówienie [zobacz >>>].