Do: Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

Opinia w sprawie projektu przebudowy ulicy Diamentowej w dzielnicy Wesoła.

Zważywszy, że:

- Ulica Diamentowa w dzielnicy Wesoła jest ulicą lokalną;

- Zaprojektowana szerokość jezdni 6,0 m oraz brak zatok autobusowych wskazują, że nie przewiduje się intensywnego ruchu ciężkich pojazdów.

Wnioskujemy o:

- Objęcie ulicy strefowym ograniczeniem prędkości "Tempo 30";

- Rezygnację z budowy wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Diamentowej i prowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych jezdnią na całej jej długości;

- Wprowadzenie na jezdni elementów uspokojenia ruchu, w formie np. podniesionych tarcz skrzyżowań;

- Uwzględnienie w projekcie ulicy Diamentowej projektowanej ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego; ścieżka ta powinna przekraczać ulicę Diamentową grzbietem szerokiego progu spowalniającego.