2013.12.06

Od: Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.

Do: Krzysztof Bugla, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Szanowny Panie,

Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Żoliborz zgodnie z wnioskami z listopadowego posiedzenia wnosi o wykonanie następujących niskonakładowych udogodnień dla rowerzystów:

1. Połączenie Skweru Kuronia z parkiem Kaskada, długość 43 m.

Skwer Kuronia - park Kaskada, widok od strony ul. Gdańskiej.

Skwer Kuronia - park Kaskada, widok od strony parku.

2. Przedłużenie drogi dla rowerów po północnej stronie ul. Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Krechowiecką w kierunku wschodnim do drogi dojazdowej wzdłuż sklepów, długość 21 m; dalej do ulicy Cieszkowskiego dopuszczenie ruchu rowerów na drodze dojazdowej zgodnie z zasadami ogólnymi.

Słowackiego / Cieszkowskiego.

Słowackiego / Krechowiecka.

3. Umożliwienie prostego kierunku jazdy z Kępy Potockiej od ulicy Promyka w kierunku Centrum Olimpijskiego.

Kępa Potocka / Promyka.

Kępa Potocka / Krasińskiego.

W przypadku jezdni wzdłuż sklepów od strony ulicy Cieszkowskiego do istniejącej sztycy ze znakami B-1 (zakaz ruchu), D-4a (droga bez przejazdu) i tabliczką (wskazującą, że nie dotyczy zaopatrzenia w czasie rozładunku towaru) należy dołożyć tabliczkę T-22 (wskazującą, że znaki nie dotyczą rowerów). Natomiast przy zachodnim zakończeniu jezdni (tuż za apteką) należy zamontować sztycę ze znakiem B-1 i tabliczką T-22.

Do prac przy wykonaniu oznakowania poziomego zgłosiła się 128 Warszawska Drużyna Harcerska Joli bord ze szkoły podstawowej nr 65 z drużynowym Wiktorem Jasionowskim, członkiem prezydium DKDS.

Mając nadzieję na realizację powyższych postulatów pozostaje

z poważaniem

w imieniu Prezydium DKDS Żoliborz

Bogdan Rossa