Z przyjemnością informujemy, że szeregi Zielonego Mazowsza wzbogaciły się o kolejnego doktora. Prezes stowarzyszenia Wojciech Szymalski [zobacz >>>] 4 grudnia 2012 r. obronił na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego pracę doktorską pod tytułem Udział społeczny w zintegrowanym planowaniu regionalnym, a wczoraj oficjalnie uzyskał tytuł doktora. Gratulujemy!

W ramach pracy przeanalizowano mechanizmy udziału społecznego w planowaniu Zielonych Płuc Polski i Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi. Zbadano także przykłady planowania zintegrowanego w Niemczech. Z tekstem rozprawy doktorskiej można zapoznać się w repozytorium UW:

depotuw.ceon.pl/handle/item/118