Opinia do wersji projektu z 24 sierpnia

1. Opiniujemy negatywnie zmianę strony ulicy, po której poprowadzona jest ścieżka rowerowa, na odcinku od ul. Mchów do pętli ZTM Międzylesie. Przenoszenie ruchu rowerowego na drugą stronę ulicy pogarsza bezpośredniość i bezpieczeństwo trasy. Zarówno budowa ścieżki rowerowej po stronie północnej jak i południowej wymaga ingerencji w prywatne grunty, dlatego nie widać uzasadnienia dla takiego przebiegu. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że trudności z pozyskaniem dodatkowego terenu mogą ewentualnie występować w rejonie zatok autobusowych zlokalizowanych za skrzyżowaniami z ul. Mchów i Trzykrotki, dlatego poddajemy pod rozwagę zastosowanie jednego z następujących rozwiązań:

a. rezygnacja z budowy zatok autobusowych - ruch autobusowy prawdopodnie nie osiągnie tutaj natężenia, które poważnie zmniejszyłoby przepustowość ulicy; z drugiej strony utrudnienie czy nawet uniemożliwienie (poprzez zastosowanie separatora) omijania autobusu na przystanku jest jednym ze środków uspokojenia ruchu i uprzywilejowania komunikacji publicznej;

b. zwężenie pasa ruchu na wysokości zatoki autobusowej do 2,75 m, co jest dopuszczalne dla dróg zbiorczych i w zupełności wystarczające do ominięcia autobusu przez samochód osobowy;

c. przeniesienie przystanków w kierunku centrum przed skrzyżowania z ul. Mchów i Trzykrotki, gdzie znajdują się niezagospodarowane działki - wprawdzie ogólne zasady rekomendują lokalizację przystanku za skrzyżowaniem, jednak natężenie ruchu na ul. Trzykrotki (a po wybudowaniu ul. Nowoborkowskiej prawdopodobnie także ul. Mchów) jest na tyle znikome, że w zasadzie powinny raczej stanowić wyjazd ze strefy zamieszkania niż skrzyżowanie.

2. W rejonie pętli autobusowej w Międzylesiu zakończenie ścieżki rowerowej powinno zapewniać płynny wjazd na ścieżkę i zjazd ze ścieżki (płynne przejście drogi rowerowej z/w pas ruchu na odcinku dwujezdniowym). W przypadku przeniesienia ścieżki na stronę północną zgodnie z propozycją z punktu 1 można w tym celu wykorzystać lewoskręt w ul. Bylicową (rozwiązanie na rysunku 1); w przeciwnym przypadku konieczne jest wykonanie dodatkowego przejazdu rowerowego.

3. W rejonie pętli autobusowej w Międzylesiu należy przewidzieć dodatkowe przejście dla pieszych, obsługujące piesze szlaki turystyczne - czerwony i zielony (w kierunku północnym - ul. Bylicowa, w kierunku południowym - ścieżki gruntowa na wschód od ul. Przedwiośnie). Możliwa lokalizacja po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Przedwiośnie lub przy ul. Bylicowej (zaznaczone na rysunku 1).

4. Należy zapewnić możliwość wjazdu na ścieżkę z / zjazdu ze ścieżki na poprzeczne ulice lokalne, takie jak ul. Wydmowa czy projektowana KL1. Pożądana forma rozwiązania: krótki odcinek ścieżki łączący drogę dla rowerów w ciągu al. Dzieci Polskich - Nowoborkowska ze skrzyżowaniem (tworzący czwarte ramię skrzyżowania). Przykładowe rozwiązanie dla skrzyżowania z ul. KL1 przedstawia rysunek 2.

Załączniki

Postulowane korekty w rejonie pętli autobusowej Międzylesie.

Postulowane rozwiązanie dla skrzyżowania z ul. KL1 (analogicznie dla ul. Wydmowej).