Zaproszenie

W imieniu Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" i Warszawskiej Masy Krytycznej zapraszamy na spotkanie robocze poświęcone rozwiązaniu obecnych i nadchodzących problemów ruchu na nadwiślańskim szlaku rowerowym przy estakadach bielańskich.

Termin:

niedziela, 3 grudnia 2006r. o godz. 11:00

Miejsce:

pod estakadą wschodnią na wysokości ul. Pergaminów.

Estakada zapewnia zadaszenie, więc spotkanie odbędzie się niezależnie od pogody. Czas trwania zależy od sprawności dyskusji, zakresu poruszanych problemów i możliwości kompetencyjnych uczestników. Liczymy, że nie potrwa dłużej niż pół godziny, maks. do 12:00.

Dojazd samochodem: Wisłostradą do zatok postojowych na wys. UKSW (można w nich parkować), z zatok trzeba zejść po schodach w str. północną.

Obecne problemy

- zniszczona (nie konserwowana od 30 lat) nawierzchnia ciągu wschodniego;

- całkowite zasypanie przez piach z estakad ciągu zachodniego, przez co nie może on być używany;

- niewystarczająca szerokość czynnego ciągu wschodniego w stosunku do natężenia ruchu i jego charakteru (piesi i rowerzyści);

- zarastanie utwardzonych ścieżek trawą i krzakami (ograniczenia widoczności powodują niebezpieczeństwo);

- brak odwodnienia przy północnym przyczółku estakad (błoto, kałuże, niewygoda i niebezpieczny przejazd)

- związane z powyższymi zagrożenia dla pieszych i rowerzystów korzystających z wąskiego ciągu wschodniego – jedynego utwardzonego przejścia prowadzącego wzdłuż estakad. [zobacz >>>]

Spodziewane problemy

- zamknięcie trasy na dwuletni okres przebudowy estakad – nie do zaakceptowania przez rowerzystów wobec braku jakiejkolwiek trasy alternatywnej i kluczowego znaczenia tego szlaku dla lokalnego i międzydzielnicowego ruchu rowerowego oraz rekreacji.

- spodziewane odtworzenie dotychczasowych przebiegów ścieżek rowerowych zamiast ich przeprojektowania (koniecznego z w/w powodów)

Cel i charakter spotkania

Podczas spotkania chcemy poruszyć i pokazać bezpośrednio problemy obecne i spodziewane w najbliższej przyszłości. Dlatego spotkanie będzie połączone z wizją w terenie.

Zaproszenie kierujemy zarówno do organów miasta odpowiedzialnych za drogi i ich utrzymanie, jak i wykonawcy przebudowy estakad oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy niejednokrotnie zapowiadali w kampanii wyborczej starania na rzecz tworzenia ścieżek rowerowych.

Chcemy zapoczątkować szeroką i wielostronną dyskusję nad problemem ważnym dla mieszkańców coraz intensywniej korzystających z roweru, zarówno rekreacyjne, jak i podczas codziennego dojazdu do pracy czy szkoły. Mamy nadzieję, że mimo braku przez półtora roku reakcji na nasze pismo z lutego 2005r. [zobacz >>>] skierowane do ZDM i do wiadomości Rady Warszawy, Biura Drogownictwa, Biura Ochrony Środowiska oraz Biura Sportu, Turystyki i Wypoczynku Urzędu m.st. Warszawy) jest jeszcze czas, by przy zrozumieniu i dobrej woli uniknąć spodziewanych problemów i sprawnie rozwiązać te już od dawna widoczne (zwłaszcza poprawić bezpieczeństwo). Dlatego liczymy na Państwa udział i owocną dyskusję.

Wyjaśniamy, że rowerzyści związani z Warszawską Masą Krytyczną i Zielonym Mazowszem już trzy razy spotykali się przy wschodniej estakadzie Wisłostrady [zobacz >>>], aby własnymi siłami oczyścić zasypany i nieczynny odcinek ścieżki rowerowej. Udało się usunąć trawę z ok. 60 metrów, tymczasowej rewitalizacji wymaga jeszcze około 200 metrów ścieżki. Docelowo powinna ona być przeniesiona pod estakadę.

Otrzymują:

1. Radni Rady m.st. Warszawy na adres Biura Rady m.st. Warszawy,

2. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego na adres Kancelarii Sejmiku,

3. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 - 801 Warszawa,

4. Zarząd Oczyszczania Miasta, 00-508 Warszawa Al. Jerozolimskie 11/19,

5. Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa,

6. Burmistrz Dzielnicy Bielany, pan Maciej Więckowski,

7. Biuro Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy, 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 7,

8. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego,

9. Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o., 02 - 785 Warszawa, ul. Puszczyka 18A m. 8

10. Mirosław Kaczyński, Rada Osiedla Młociny,

11. Skanska S.A. ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Do Wiadomości:

Media stołeczne,

witryna Stowarzyszenia

Relacja

[zobacz >>>]