Z uwagą i z żalem przeczytałam pismo do władz Warszawy, w którym zwracacie uwagę na konieczność modernizacji i remontu ścieżek rowerowych w okolicach Wisłostrady. Jeżdżę tamtędy dość często i stwierdzam, że remont jest niezbędny, a może nawet drobna zmiana trasy. Sądzę, że skoro w przetargu na remont estakad nie znalazły sie ścieżki rowerowe biegnące w bezpośrednim ich sąsiedztwie, a procedura przetargowa została rozpoczęta, to są znikome szanse na zwiększenie zakresu prac objętych przetargiem. Ale myślę, że ścieżki rowerowe mogłyby stanowić przedmiot odrębnego zamowienia.

Ponadto Fundacja EkoFundusz, w której pracuję, udziela dotacji (bezzwrotnej pomocy finansowej) między innymi na zmniejszenie zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych w miastach - sektor I. Miasto Warszawa lub Dzielnica Bielany powinny wypełnić Ankietę Projektu obejmującą remont ścieżek wraz z przebudową. Zasady działania Fundacji i wzór Ankiety znaleźć można na stronie:

www.ekofundusz.org.pl

Pozdrawiam,

Małgorzata Netzel
koordynator projektów
sektor ochrony powietrza