Czy i kiedy pełne otwarcie miasta na Wisłę da się odczuć w dziedzinie transportu rowerowego? Czy wygodna i malownicza trasa stanie się w pełni atrakcją turystyczną? Kiedy doczekamy się rehabilitacji i uzdrowienia schorowanego kręgosłupa stołecznej sieci rowerowej? Niedzielne spotkanie poświęcone problemom ruchu na nadwiślańskim szlaku rowerowym przy estakadach bielańskich rodzi nadzieję, że te pytania nie pozostaną tylko retorycznymi.

Mimo niefortunnej godziny kolidującej z finałowym meczem polskich siatkarzy przybyło na nie ponad 20 osób!

Ze szczególnym zadowoleniem i uznaniem przyjmujemy liczny udział radnych Bielan (na listę obecności wpisały się cztery osoby z nowej Rady Dzielnicy). Dziękujemy też za przybycie Stanisławowi Plewace, pełnomocnikowi prezydenta W-wy ds. komunikacji rowerowej i Łukaszowi Grudzińskiemu z ZOM. Liczymy, że ZOM wesprze nasze starania o takie poprowadzenie nowej ścieżki, aby nie trzeba było jej bez przerwy czyścić.

Niestety, ZDM nie wydelegował żadnego przedstawiciela, podobno z powodu oprotestowania przetargu. Czyżby swoje podejście do obiektywnych problemów uzależniał od tego, kto wykona przebudowę?

Stanisław Plewako zedeklarował, że w połowie grudnia zorganizuje spotkanie "uzupełniające", na które zaprosi ZDM, radnych i przedstawicieli środowiska rowerowego. Mamy nadzieję, że ZDM zechce podjąć dyskusję nad problemami, których rozwiązanie dyrektor Mirosław Kazubek zapowiedział prawie pół roku temu (patrz pismo ZDM/DIIM/138/554/2006 z 12 lipca 2006r. wrzutnia.zm.org.pl/rowerowe/ZDM2BDiK_estakady_oznak.pdf )

Licznie pojawili się rowerzyści związani z Zielonym Mazowszem i Warszawską Masą Krytyczną.

Uczestnicy poruszyli (oprócz wymienionych w zaproszeniu [zobacz >>>]) kilka innych istotnych kwestii, m.in.

- Zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników ścieżki przy estakadach przez spadające z samochodów przedmioty - gruz, odpady, fragmenty ogumienia, osłon kół itp.

- Konieczność kompleksowego potraktowania całego traktu nadwiślańskiego od Młocin do Powsina - rozpoznania i zaplanowania niezbędnych modernizacji i modyfikacji.

- Potrzebę przystosowania do ruchu rowerowego Mostu Grota [zobacz >>>] i poszukiwania różnych wariantów.

- Korytarz ekologiczny łączący Las Bielański z Młocińskim, którego drożność także powinno się zachować podczas remontu estakad.

- Potrzebę wypracowania perspektywicznej koncepcji rozwoju sieci rowerowej na terenie Bielan - dotychczasowe inwestycje prowadzone dość chaotycznie nie przyczyniają się do poprawy spójności sieci; jakość i bezpieczeństwo odbiega znacznie od oczekiwań rowerzystów m.in. dlatego, że nie konsultuje się z nimi projektów.

Radni zadeklarowali wsparcie w działaniach na rzecz realizacji konkretnych postulatów i ogólniejszych celów rozwojowych. Dziękujemy i apelujemy do rowerzystów, by zgłaszali swoje bolączki z terenu Bielan (do Zielonego Mazowsza na adres bielany[na]zm.org.pl lub bezpośredio do Rady).

Uczestnicy z zainteresowaniem oglądali najnowszy projekt połączenia Wisłostrady z ulicą Dewajtis. Niestety, nasze najistotniejsze uwagi do tego projektu [zobacz >>>] nie zostały uwzględnione.

Nad Wisłą jest co oglądać. Bieliki, kormorany i bobry to już prawie codzienność - zachwalał mieszkaniec Młocin, który do pracy codziennie dojeżdża tędy rowerem.

Po zakończeniu spotkania aktywiści rowerowi kontynuowali prace porządkowe na zasypanej ścieżce. Przywrócony do życia odcinek nabrał już imponującej długości.