Znaczenie zagadnienia transportu rowerowego

W Europie uświadomiono sobie, że używanie roweru jako środka transportu, a nie tylko rekreacji, wpływa nie tylko pozytywnie na samego użytkownika roweru – wzmacniając jego zdrowie a także oszczędzając pieniądze (na przejazdy komunikacją zbiorową, paliwo i płatne parkowanie w centrum przy podróżach autem) ale również pozytywnie oddziałuje na współmieszkańców.

Te pozytywne oddziaływanie na współmieszkańców wiąże się przede wszystkim z przeciwdziałaniem zatłoczeniu ulic (kongestii). Eliminuje zatem takie skutki korków ulicznych jak:

- nadmierne zużycie paliwa, tlenu z powietrza w centrum miast i emisji zanieczyszczeń – przynajmniej CO2 przy najbardziej czystych silnikach.

- fizycznie zmniejsza zatłoczenie, w szczególności przy parkowaniu: na powierzchni parkingowej 1 samochodu można zmieścić wiele rowerów, pozwalając większej liczbie osób dotrzeć do centrum przy mniejszych kosztach środowiskowych.

- poprzez wmontowanie do łańcucha transportowego umożliwia większej liczbie osób zamieszkałych w strefie oddziaływania transportu publicznego, w szczególności poprzez systemy bike&ride (analogiczne do park&ride) i wypożyczalnie rowerów dostępne dla każdego.

Kładąc nacisk na zastosowanie roweru w podróżach odbywanych w innym celu niż wypoczynek i kondycja fizyczna podkreślić należy, że oba sposoby wykorzystania roweru się wspierają i uzupełniają, a nie są przeciwstawne. Więcej wygodnych i bezpiecznych dróg dla rowerzystów – to cel ważny dla obu grup użytkowników.

Polityka pro-rowerowa w miastach spełnia zatem tą samą rolę, co polityka płatnego parkowania w centrum miasta – zastępującą niekonieczne podróże samochodem – podróżami transportem zbiorowym lub właśnie rowerem.

Plany na najbliższą przyszłość

Do pilnych zadań Pełnomocnika Pana Prezydenta należeć będzie uruchomienie pierwszych monitorowanych parkingów bike&ride. Docelowo chcielibyśmy wykorzystać cechę identyfikacyjną Warszawskiej Karty Miejskiej do przypinania roweru. Takie przechowalnie chcemy uruchamiać szczególnie przy transporcie szynowym, czyli kręgosłupie transportu zbiorowego.

Musimy zidentyfikować też i uzyskać wykładnię, czy obecnie obowiązujące polskie przepisy związane z ruchem drogowym są zgodne z prawem unijnym w zakresie możliwości wyznaczania pasów rowerowych (w szczególności kontra-pasów) w Warszawie. Następnie podjąć adekwatne działania dla ich tworzenia.

Korzystając z inicjatywy Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych zamierzamy podjąć działania dla skoordynowania przebiegu szlaków rowerowych przebiegających w Warszawie ze szlakami rowerowymi w otaczających Warszawę lasach: chojnowskich, legionowskich itd.

Przy okazji musimy najpóźniej do wiosny umożliwić wjazd rowerzystom – po zdefiniowanych ścieżkach przebiegających przez las – do lasów miejskich: kabackiego, młocińskiego i bielańskiego.

Jedno z podstawowych zadań to skoordynowanie polityki rowerowej miasta i jego dzielnic. A także włączenie do konstruktywnych działań wszystkich środowisk cyklistów – od najstarszego Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów po najmłodsze i najprężniejsze w ekspresji potrzeb środowiska rowerowego – Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

(materiał przygotował Stanisław Plewako, pełnomocnik prezydenta d/s transportu rowerowego [zobacz >>>]).