Przejazd rowerowy

W ramach II Festiwalu Architektury zorganizowanego przez firmę Eurobuild CEE odbył się pierwszy w Warszawie przejazd rowerowy pod hasłem Garnitury na rowery.

Zielone Mazowsze przygotowało dwa specjalne przejazdy rowerowe, w których wzięli udział przedstawiciele sektora nieruchomości, architekci i deweloperzy.

Wspólny przejazd z Woli przez Śródmieście nad Wisłę był okazją do rozmowy na temat problemów przestrzennych Warszawy oraz standardów nowo powstających osiedli i dzielnic biurowych.

Tematy do dyskusji

W trakcie przejazdu poruszyliśmy między innymi takie kwestie jak:

- Wady i zalety zabudowy zwartej i rozproszonej
- Metody konstruowania węzłów komunikacyjnych
- Dostępność przestrzeni dla pieszych, rowerzystów i osób o ograniczonej mobilności
- Zagospodarowywanie parterów budynków biurowych
- Jak przeciwdziałać zamieraniu dzielnic biurowych po godzinach pracy
- Jak zagospodarować Plac Defilad i inne przestrzenie publiczne
- Czym jest gentyfikacja przestrzeni

Przejazd zakończyliśmy dyskusją podsumowującą na bulwarach wiślanych z udziałem gościa przejazdu, pani Marleny Happach, głównego architekta miasta Warszawy oraz dyrektor wydziału architektury i planowania.

Uczestnicy przejazdu zgodnie przyznali, że spotkanie to umożliwiło im spojrzenie na przestrzeń miejską z szerszej perspektywy oraz było pierwszą okazja do swobodnej wymiany poglądów między przedstawicielami inwestorów, architektów, organizacji społecznych i miasta.

Dziękujemy firmie Eurobuild CEE za zaproszenie do współpracy w ramach Festiwalu. Mamy nadzieję na jej kontynuację w przyszłości.

Zobacz też

Relację na stronie Eurobuild CEE eurobuildcee.com/?menu=0&page=gallery&id_gallery=466

Zdjęcia pochodzą ze strony EurobuildCEE.com.