Na sesji Rady Warszawy 5 grudnia 2013 głosowany będzie projekt Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Warszawy.

Zapraszamy cierpiętników z kręgu nadlotniskowego Babic do udziału w sesji. Pałac Kultury i Nauki, IV p., Sala Warszawska, wstęp na galerię dla mieszkańców wolny. Przewidywana godzina rozpatrywania tego punktu porządku obrad ok. 11.00.

Stowarzyszenie Ciche Niebo nad Warszawą poruszone brakiem obiektywizmu w Programie w zapisach o hałasie lotniczym lotniska Babice złożyło szereg uwag i wniosków. Dzięki życzliwości radnego Dariusza Figury przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska mieliśmy okazję zaprezentować je na posiedzeniu tej Komisji 2 grudnia.

Część naszych wniosków, głównie redakcyjnych i porządkowych uwzględniło samo Biuro Ochrony Środowiska. Niestety nasze najważniejsze zarzuty nie znalazły zrozumienia. Twierdziliśmy i twierdzimy, ze mapa akustyczna jako symulacja komputerowa nie oddaje realnego oddziaływania hałasu lotniczego oraz że wbrew tezom Programu klimat akustyczny Bemowa, Bielan i Żoliborza w latach 2007 - 2011 pogorszył się znacznie a nie nieco polepszył.

Bliżej o naszych uwagach na stronie CNNW:

www.cicheniebonadwarszawa.pl/aktualnosci.nowosc.35.0.html