Światowa Organizacja Zdrowia zaniepokojona tymi trendami i świadoma dużego potencjału aktywnego podróżowania na niewielkie odległości w miastach doprowadziła do powstania programu komputerowego o nazwie HEAT (skrót od Health Economic Assessment Tools for walking and for cycling – Ekonomiczna ocena efektów zdrowotnych chodzenia pieszo i jazdy rowerem).