Udostępnieniu kalkulatora towarzyszyła publikacja broszury na temat założeń HEAT, metodyki i obsługi. Od niedawna dostępna także w tłumaczeniu na polski.