W ramach porządkowania zeszłorocznego urobku Zielonego Mazowsza przedstawiamy niepublikowane wcześniej materiały z konferencji na temat intermodalności w Warszawie. 23 marca 2010 w ramach projektu LINK Forum zorganizowaliśmy wraz z agencją Media Trend w Cafe Foksal panel dyskusyjny poświęcony możliwościom wykorzystania doświadczeń projektu LINK w codziennym funkcjonowaniu systemu transportowego Warszawy. Panel został podzielony na dwie części dotyczące optymalizacji węzłów przesiadkowych pod kątem wygody pasażerów oraz integracji systemu biletowego aglomeracji warszawskiej.

Prezentacje

Wojciech Szymalski, Zielone Mazowsze - Przyjazny system transportu miejskiego w Warszawie: PDF, 3510 kB

Wiesław Witek, dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy - Koordynacja przebudowy węzłów przesiadkowych w Warszawie na przykładzie węzła Plac Wileński: PDF, 3328 kB

Sławomira Wierzchowska, dyrektor mazowieckiego oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A., Modernizacja warszawskiego węzła kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem stacji Warszawa Stadion.

Leszek Ruta, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów: PDF, 1209 kB

Marcin Roszczyk, członek Rady Nadzorczej spółki Koleje Mazowieckie - Bilet aglomeracyjny a rozwój transportu kolejowego w systemie miejskiego transportu zbiorowego: PDF, 1354 kB

Roman Smogorzewski, prezydent miasta Legionowo, wystąpił jedynie z przemówieniem.

Zdjęcia

Podsumowanie i wnioski

W wydarzeniu wzięło udział ok. 60 osób - reprezentantów biur miejskich, firm, organizacji oraz prasy. Główne wnioski z dyskusji były następujące:

- W aglomeracji warszawskiej przygotowywana ustawa o transporcie publicznym może stworzyć problem w integracji transportu publicznego, ponieważ obecnie wprowadzona integracja polega na umowach o dobrowolnej współpracy, nie regulowanych ustawowo.

- Istnieją przypadki, w których lokalne władze muszą się pogodzić z dotowaniem przewozów, które nie mają źródeł i celów podróży na terenie ich jurysdykcji, po to by osiągnąć większą integrację i jakość transportu publicznego.

- Momenty kryzysowe dla lokalnego systemu transportowego mogą być wykorzystane jako dobra okazja do promocji transportu publicznego oraz wzbudzenia ruchu w węzłach przesiadkowych, tak jak to się stało w Warszawie np: przy okazji przebudowy linii tramwajowej w Al. Jerozolimskich

- Często czynniki nie będące kluczowymi dla użytkowników transportu publicznego decydują o pogorszeniu jakości przewozów czy przesiadek z punktu widzeni użytkownika, np: konieczność zachowania odległości pomiędzy elementami infrastruktury kolejowej czy prawnie określone zniżki dla pasażerów (różne na kolei i w komunikacji miejskiej).

- Rekomendacje Forum LINK oceniono podczas spotkania jako często bardzo ambitne i trudne do wdrożenia w Polsce.