Sto dni projektu Razem bez barier

Za nami trzy miesiące intensywnych działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu osób, które ze względu na niepełnosprawność, kłopoty ze zdrowiem bądź bycie rodzicem małego dziecka mają problemy z wygodnym i bezpiecznym poruszaniem się po Warszawie. Od kwietnia br. podjęliśmy ponad 30 interwencji mających na celu dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb wszystkich mieszkańców.

Wnioskowaliśmy m.in. o wybudowanie czterech przejść naziemnych wokół Ronda Czterdziestolatka [zobacz >>>], wyposażenie instytucji publicznych mieszczących się w PKiN w podjazdy i windy [zobacz >>>], dostosowanie systemów detekcji do potrzeb osób na wózkach, a także o obniżenie krawężników, likwidację uskoków, naprawę nawierzchni chodników, schodów i jezdni oraz poprawę drożności ciągów pieszych.

Efekty interwencji

Na skutek naszych działań tylko od kwietnia do końca czerwca udało się zlikwidować 10 barier (poniżej zdjęcia sprzed i po interwencji).

– Obniżono zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ul. Grójecką na północno-wschodnim rogu skrzyżowania z ul. Dickensa.

– Zlikwidowano uskoki pomiędzy krawężnikiem a jezdnią na przejściu dla pieszych przez ul. Chałubińskiego na skrzyżowaniu z Koszykową od strony przychodni Cepelek.

– Poszerzono ciąg pieszy przy ul. Koszykowej przed skrzyżowaniem z ulicą Piękną tak, by był dostępny m.in. dla osób z wózkami i na wózkach.

– Obniżono zbyt wysoki krawężnik przed przejściem przez ulicę Emilii Plater (po północnej stronie) na wysokości hotelu Marriott.

– Naprawiono nawierzchnię na przejściu dla pieszych przez ulicę Grójecką przy skrzyżowaniu z ulicą Bitwy Warszawskiej od strony bazaru.

– Obniżono krawężnik, zlikwidowano uskok i naprawiono nawierzchnię przed przejściem dla pieszych przez ulicę Bitwy Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką.

– Wymieniono wystający właz Telekomunikacji Polskiej i wyrównano nawierzchnię na chodniku przy ulicy Grójeckiej przed Halami Banacha.

– Obniżono przycisk do włączania zielonego światła znajdujący się na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej z Franciszkańską.

– Wymieniono wystające, połamane płyty chodnikowe przed przejściem dla pieszych przez ul. Raszyńską przy skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi od strony centrum.

– Obniżono zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu Koszykowej z Nowogrodzką.

Dodatkowo 3 zgłoszone przez nas problemy zostały zlecone do naprawy, 3 są w fazie opracowywania projektów zmian. Do naszych największych sukcesów zaliczamy pozytywną odpowiedź władz miasta odnośnie wybudowania przejść dla pieszych wokół Ronda Czterdziestolatka. Z niecierpliwością czekamy również na obiecany przez Zarząd PKiN projekt udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że z każdym miesiącem barier w mieście będzie coraz mniej.

Wykaz interwencji

Zachęcamy do przeanalizowania szczegółowego wykazu podjętych przez nas interwencji:

Nr Przedmiot interwencji Instytucja Skutek interwencji
1. Niewłaściwie umiejscowiona studzienka odpływowa na przejściu dla pieszych przez ul. Świętokrzyską niedaleko obok Placu Powstańców Warszawy stwarzająca ryzyko potknięcia się lub utknięcia przez osoby poruszające się o lasce, na wózku ZDM Sprawa przekazana do rozpatrzenia do Metro Warszawskie Sp.z.o.o.
2. Połamane płytki chodnikowe przed przejściem dla pieszych przez ul. Raszyńską przy skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi od strony centrum, brak odpowiedniego odwodnienia na tym samym przejściu po stronie hotelu Sobieski ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
3. Zbyt głęboki uskok pomiędzy krawężnikiem a jezdnią na przejściu dla pieszych przez ul. Chałubińskiego na skrzyżowaniu z Koszykową od strony przychodni Cepelek ZDM Nieprawidłowość została usunięta.
4. Wniosek o wybudowanie 4 przejść naziemnych wokół Ronda Czterdziestolatka, które obecnie jest niedostępne dla osób na wózkach i z wózkami ZDM, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Władze miasta zapowiedziały wybudowanie 4 przejść naziemnych.
5. Zbyt wysoko zawieszony przycisk do włączania zielonego światła znajdującego się na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Bonifraterskiej z Franciszkańską ZDM Przycisk został obniżony.
6. Brak drożności ciągu pieszego przy ul. Koszykowej przed skrzyżowaniem z ulicą Piękną. Ilość miejsca pozostawiona dla pieszych jest zbyt mała, by chodnikiem przejechała osoba na wózku lub z szerokim wózkiem. ZDM Zwiększenie powierzchni chodnika poprzez skorygowanie lokalizacji ogrodzenia zaplecza budowy hali Koszyki.
7. Brak drożności – wniosek o dosunięcie wiaty przystankowej przy ulicy Raszyńskiej obok hotelu Sobieski do krawędzi jezdni serwisowej hotelu. Obecna lokalizacja wiaty utrudnia przejście pieszym. Chodnik przed wiatą jest obecnie wąski, a za wiatą bardzo wąski i dodatkowo dostęp do niego zablokowany jest przez kosz na śmieci, biletomat i tablicę informacyjną, które zostały wcześniej usytuowane tak, by jak najmniej utrudniać poruszanie się po chodniku. ZTM Niezrozumienie intencji interwencji. Wystosowaliśmy kolejne pismo w tej sprawie.
8. Mocno uszkodzona, nierówna nawierzchnia (dziury) przy wjeździe na posesję oraz za wysoki krawężnik na styku chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Emilii Plater z Nowogrodzką. ZDM Przekazanie sprawy do zarządu Terenów Publicznych z prośbą o załatwienie zgodnie z właściwością.
9. Niedostosowany do potrzeb osób na wózkach system detekcji pieszych na przejściu przez ulicę Rosoła przy skrzyżowaniu z Gandhi. ZDM Deklaracja naprawy usytuowania przycisków przy okazji planowanej wkrótce modernizacji sygnalizacji świetlnej.
10. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem przez ulicę Emilii Plater (po północnej stronie) na wysokości hotelu Marriott. ZDM Krawężnik został obniżony.
11. Nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnościami system detekcji pieszych na rondzie de Gaulle'a. Obecnie detekcja opiera się na przyciskach, z których część usytuowana jest w miejscach (1) niedostępnych dla osób na wózkach (np. na słupach sygnalizacji świetlnej znajdujących się na wyniesionych wysepkach dzielących jezdnie, w odległości ponad metra od chodnika), (2) dostępnych jedynie z pochyłej części chodnika, lub (3) uniemożliwiających pokonanie skrzyżowania najkrótszą trasą (np. przy nieobniżonym krawężniku przy banku BGK, tylko z jednej strony przejścia przy EMPiKu) ZDM Negatywne rozpatrzenie wniosku.
12. Głębokie uskoki na przejściu dla pieszych przez ulicę Surowieckiego na skrzyżowaniu z al. KEN ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
13. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ul. Grójecką na północno-wschodnim rogu skrzyżowania z Dickensa ZDM Krawężnik został obniżony.
14. Dziura w nawierzchni na przejściu na pieszych przez ulicę Grójecką przy skrzyżowaniu z ulicą Bitwy Warszawskiej od strony bazaru ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
15. Zbyt wysoki krawężnik i głęboki uskok na przejściu dla pieszych przez ulicę Bitwy Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
16. Zbyt wysoki krawężnik oraz brak odwodnienia na przejściu dla pieszych przez ulicę Czerniakowską przy skrzyżowaniu z ulicą Nehru ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
17. Uskoki, nierówna nawierzchnia i wystający właz Telekomunikacji Polskiej na chodniku przy ulicy Grójeckiej przed Halami Banacha ZDM Nieprawidłowość została naprawiona.
18. Bardzo zły stan techniczny schodów znajdujących się na skarpie przy ul. Słonecznej, przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową ZDM Deklaracja odnośnie opracowania projektu przebudowy schodów i wystąpienia do Biura Rozwoju m.st. Warszawy o środki finansowe umożliwiające remont.
19. Wniosek o dostosowanie kładki podjazdowej dla wózków znajdującej się po wschodniej stronie Parku Morskie Oko, która w obecnym kształcie wprowadzi wprost na schody. ZDM Deklaracja odnośnie remontu schodów.
20. Wniosek o dostosowanie Instytutu Reumatologii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – przy części schodów brakuje pochylni, a dźwig przy schodach głównych blokuje dostęp do poręczy. Szpital Reumatologiczny Brak odpowiedzi.
21. Zbyt wysokie krawężniki na chodniku przy wjeździe do Instytutu Reumatologii. ZDM Przekazanie sprawy do Urzędu Dzielnicy Mokotów.
22. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Waryńskiego przy skrzyżowaniu z Nowowiejską ZDM Czekamy na odpowiedź.
23. Wniosek o poszerzenie chodnika poprzez likwidację wadliwie wyprofilowanej zatoki autobusowej przy przystanku na ulicy Koszykowej koło przychodni CePeLek przed ul. Chałubińskiego ZDM Czekamy na odpowiedź.
24. Zbyt wysoki krawężnik na przejściu przez ulicę Szczęśliwiecką po południowej stronie skrzyżowania z ul. Kopińską ZDM Zlecenie naprawy nieprawidłowości.
25. Zbyt wysokie krawężniki znajdujące się w pobliżu budynku autobusowego Dworca Zachodniego od strony przystanków autobusowych ZTM (Dw. Zachodni 02, 03 i 06) ZDM Czekamy na odpowiedź.
26. Zły stan techniczny schodów prowadzących z chodnika przy przystanku autobusowym Dw. Zachodni 02 na przystanki Dw. Zachodni 03 i 06. Stopnie schodów są w wielu miejscach wyszczerbione i nierówne, co groźni potknięciem się lub upadkiem, zwłaszcza w przypadku osób starszych. Wniosek o wybudowanie po jednej stronie schodów podjazdu lub o zainstalowanie podnośnika ZDM Przekazanie informacji o planowanej na przełomie lat 2015/2016 modernizacji przejścia podziemnego polegającej na budowie pochylni przy dwóch klatkach schodowych oraz modernizacji schodów.
27. Zbyt wysoki krawężnik na przejściu dla pieszych przy wejściu do hali Dworca Centralnego, wjazd od strony al. Jana Pawła II, krawężnik równoległy do Alej Jerozolimskich. PKP Czekamy na odpowiedź.
28. Wniosek o dostosowanie PKiN do potrzeb osób na wózkach – wybudowanie pochylni i wind umożliwiających wejście do kina Kinoteka, Muzeum Techniki, teatru Studio Zarząd PKiN Deklaracja odnośnie przygotowania dokumentacji projektowej zmian.
29. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Baśniową przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką ZDM Czekamy na odpowiedź.
30. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Wawelską przy skrzyżowaniu z ulicą Grójecką (tuż obok banku BZWBK) ZDM Czekamy na odpowiedź.
31. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Polną na wysokości budynku Gimnazjum nr 36 ZDM Czekamy na odpowiedź.
32. Zbyt wysoki krawężnik przed przejściem dla pieszych przez ulicę Polną przy Skrzyżowaniu z Jaworzyńską ZDM Czekamy na odpowiedź.