Drawska i Zadumana

Warszawa 07.08.2008 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Drawskiej i ul. Zadumanej w Dzielnicy Ochota (wg projektu firmy ANIOŁ s.c.).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

Lp. IMIĘ l NAZWISKO INSTYTUCJA
1 Marek Utkin Biuro Drogownictwa i Komunikacji
2 Marcin Czajkowski Biuro Drogownictwa i Komunikacji
3 Juliusz Grzybowiecki Biuro Drogownictwa i Komunikacji
4 Aleksander Buczyński Zielone Mazowsze
5 Włodzimierz Anioł ANIOŁ s.c.

Na spotkaniu ustalono:

1. Wykonać chodnik wzdłuż ul. Zadumanej (na odcinku 6KDD),
2. Na ul. Zadumanej (odc. 6KDD) do ul. Drawskiej (odcinek 2KDL) nie wykonywać ścieżki rowerowej,
3. Na skrzyżowaniu ul. Zadumana-ul. Drawska przejście dla pieszych przy przejeździe dla rowerzystów wykonać od strony skrzyżowania,
4. Wynieść całe skrzyżowanie ul. Zadumana-ul. Drawska do poziomu chodnika,
5. Na ścieżce rowerowej zapewnić łuki o promieniu minimum 20,0 m (przy skrzyżowaniu minimum 4,0 m).

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 4 egz.

Rondo Wałbrzyska-Dominikańska-Nowoursynowska-Noskowskiego

Warszawa 07.08.2008 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu (rondzie) ul. Wałbrzyskiej-Dominikańskiej-Nowoursynowskiej-Noskowskiego w Dzielnicy Mokotów (wg projektu Biura Prac Inżynierskich).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

L.p. IMIĘ l NAZWISKO INSTYTUCJA
1 Marek Utkin Biuro Drogownictwa i Komunikacji
2 Marcin Czajkowski Biuro Drogownictwa i Komunikacji
3 Juliusz Grzybowiecki Biuro Drogownictwa i Komunikacji
4 Aleksander Buczyński Zielone Mazowsze
5 Marek Więckowski Biuro Prac Inżynierskich
6 Grzegorz Bondaryk Biuro Prac Inżynierskich
7 Jakub Słonecki Biuro Prac Inżynierskich
8 Adam Hauler Biuro Prac Inżynierskich

Na spotkaniu ustalono:

1. Z uwagi na zlecony przez Inwestora projekt fragmentu ścieżki rowerowej wyłącznie w rejonie projektowanego ronda - ścieżkę rowerową należy potraktować jako rezerwę terenu (bez oznakowania),
2. Na ul. Wałbrzyskiej ścieżkę rowerową przeprowadzić poza miejscami postojowymi i zatoką autobusową,
3. Zwiększyć promienie łuków na ścieżce rowerowej,
4. Rozszerzyć zakres opracowania do miejsca poszerzenia ul. Wałbrzyskiej (ok. 200 m).

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 4 egz.

Bony

Warszawa 07.08.2008 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Bony w Dzielnicy Ursus (wg projektu firmy r-plan).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

Lp. IMIĘ l NAZWISKO INSTYTUCJA
1 Marek Utkin Biuro Drogownictwa i Komunikacji
2 Marcin Czajkowski Biuro Drogownictwa i Komunikacji
3 Juliusz Grzybowiecki Biuro Drogownictwa i Komunikacji
4 Aleksander Buczyński Zielone Mazowsze
5 Elżbieta Mackiewicz Urząd Dzielnicy Ursus Wydział Infrastruktury
6 Krzysztof Izwantowski Urząd Dzielnicy Ursus, Koordynator Dzielnicowy ds. Transportu Rowerowego
7 Michał Bodych r-plan

Na spotkaniu ustalono:

1. Wydłużyć ścieżkę rowerową do granicy Warszawy,
2. Zachować ciągłość nawierzchni ścieżki rowerowej na zjazdach z ul. Bony,
3. Ścieżkę rowerową usytuowaną bezpośrednio przy jezdni oddzielić od jezdni pasem zieleni (lub w przypadku braku możliwości wykupu terenu - usytuować wygrodzenie pomiędzy jezdnią i ścieżką- z normatywnymi skrajniami),
4. Zachować skrajnię dla ścieżki rowerowej (wiaty przystankowe, słupy, latarnie itp.),
5. Na skrzyżowaniach przejazdy dla rowerzystów usytuować od strony skrzyżowania.

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 6 egz.

Braci Załuskich

Warszawa 13.08.2008 r.

Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej przy ul. Braci Załuskich na odc. od ul. Tołwińskiego do ul. Włościańskiej (wg projektu firmy KAPA ARCHITEKCI).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

Lp. IMIĘ l NAZWISKO INSTYTUCJA
1 Marek Utkin Biuro Drogownictwa i Komunikacji
2 Marcin Czajkowski Biuro Drogownictwa i Komunikacji
3 Juliusz Grzybowiecki Biuro Drogownictwa i Komunikacji
4 Aleksander Buczyński Zielone Mazowsze
5 Tomasz Korneluk KAPS ARCHITEKCI
6 Maciej Sulmicki Zielone Mazowsze

Na spotkaniu ustalono:

1. W związku z charakterem ul. Braci Załuskich nie wykonywać ścieżki rowerowej na brakującym odcinku,
2. Uzupełnić istniejące środki spowolnienia ruchu na ul. Braci Załuskich o np. wyniesie, istniejącego przejścia dla pieszych i wyniesienie całego skrzyżowania z ul. Poli Gojawiczyńskiej do poziomu chodnika.

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 4 egz.