Notatka ze spotkania

W Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej przy Al. Jana Pawła II na odc. od Ronda ONZ do Al. Solidarności (wg projektu firmy KOM-PROJEKT).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

Lp. IMIĘ I NAZWISKO INSTYTUCJA
1 Marcin Czajkowski Biuro Drogownictwa i Komunikacji/BR
2 Juliusz Grzybowiecki Biuro Drogownictwa i Komunikacji/IG
3 Aleksander Buczyński Zielone Mazowsze
4 Maciej Sulmicki Zielone Mazowsze
5 Józef Mrugalski KOM-PROJEKT
6 Michał Lesiński KOM-PROJEKT

Na spotkaniu ustalono:

1. Zielone Mazowsze postuluje o rozszerzenie zakresu opracowania o ścieżkę rowerową prowadzono również po stronie wschodniej Al. Jana Pawła II na odcinku od Ronda ONZ do ul. Nowolipki,

2. Pozostałe uwagi Zielone Mazowsze przedstawi w piśmie.

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 4 egz.

Wnioski ZM

ROW/08/0023/01/AB

1. Postulujemy rozszerzenie zakresu zakresu opracowania o drogę rowerową po stronie wschodniej na odcinku rondo ONZ -- Nowolipki. Jest to konieczne ze względu na rozmieszczenie celów podróży -- po obu stronach ulicy -- oraz kilkukrotnie zmieniający stronę ulicy przebieg kontynuacji ścieżki rowerowej na odcinku Solidarności -- Słomińskiego [zobacz >>>]. Doprojektowanie drogi rowerowej po stronie wschodniej na odcinku rondo ONZ -- Nowolipki pozwoli zmaksymalizować długość odcinka możliwego do przejechania bez zmiany strony ulicy. Warunki terenowe po stronie wschodniej są sprzyjające, brak istotnych przeszkód. Większość kosztów budowy i tak będzie prawdopodobnie stanowiła modernizacja sygnalizacji świetlnej, niezależnie od tego czy droga rowerowa będzie jedno- czy dwustronna, koszty inwestycji będą zatem podobne. Zwracamy uwagę, że deklarację ,,wyprostowania'' drogi dla rowerów w al. Jana Pawła II poprzez doprojektowanie brakujących odcinków Zarząd Dróg Miejskich składał już dwukrotnie -- w 2003 i 2004 r. (patrz np. Wyprostują ścieżkę rowerową w al. Jana Pawła II, Gazeta Stołeczna 2003-12-23; Nowy bubel: ścieżka rowerowa w al. Jana Pawła II, Gazeta Stołeczna 2004-08-10).

2. W przypadku nieuwzględnienia uwagi nr 1, należy poszerzyć zaprojektowaną drogę dla rowerów do 2,5 m.

3. Przejazdy przez wjazdy bramowe (2 szt.) powinny być poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni drogi rowerowej.

4. Wskazane byłoby ograniczenie stosowania łuków przed przejazdami: wzdłuż Jana Pawła II przez al. Solidarności, Krochmalną i Ogrodową, przez Jana Pawła II przy Grzybowskiej. Wygięcie drogi rowerowej przed przejazdem dezorientuje kierowców co do kierunku, w którym porusza się rowerzysta, a rowerzystom utrudnia obserwację kierunku, z którego może nadjechać samochód. Częściowo można problem ograniczyć, odsuwając na odcinku Krochmalna -- al. Solidarności drogę rowerową dalej od jezdni. Wskazane jednak byłoby także przysunięcie przejazdu przez al. Solidarności bliżej skrzyżowania, gdyż w obecnym położeniu trafia on prosto w podcienia, co -- niezależnie od zastosowanego dalej rozwiązania -- ogranicza wzajemną widoczność pieszych i rowerzystów.

5. W południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania z ul. Ogrodową proponujemy zamianę chodnika na trawnik ze względu na brak przejścia dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania. Podobnie między Ogrodową i Elektoralną można ograniczyć powierzchnię chodnika przy jezdni.

6. Na odcinku Grzybowska -- rondo ONZ można rozważyć prowadzenie ruchu rowerowego projektowaną drogą przeciwpożarową.

7. Na całej długości trasy należy przewidzieć wygrodzenia uniemożliwiające nielegalne parkowanie.