Otrzymaliśmy interesujące pismo Inżyniera Ruchu do ZDM, z którego wynika, że ZDM z niezrozumiałych powodów hamuje realizację wielu istotnych zmian i inwestycji, składa projekty do Inżyniera Ruchu, a po otrzymaniu jego opinii - "zapomina" o nich. Więcej w komentarzu od redakcji.

BD-IR-IO-AZY-5512-379-1-08

Warszawa, 2008-05-29

Do: Zarząd Dróg Miejskich

W związku z Państwa pismami: ZDM/DTBR/OZ/5512/842/07 z dnia 5.03.2007, ZDM/DTBR/OZ/951/07 z dnia 13.03.2007, ZDM/DTBR/OZ/5512/1171/07 z dnia 22.03.2007, ZDM/DTBR/OZ/5512/1411/07 z dnia 27.03.2007, ZDM/DTBR/OZ/2266/07 z dnia 21.05.2007, ZDM/DTBR/OZ/5512/2208/07 z dnia 17.05.2007, działając w oparciu o § 8 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku poz. 1729), odrzucam następujące projekty organizacji ruchu:

- ul. Marymoncka (zlecenia ZDM 53/07) - ze względu na brak reakcji na moje pismo BD-IR-IO/AŻ/5512-43/07,

- ul. Gen. Zajączka (zlecenie ZDM 48/07) - ze względu na brak reakcji na moje pismo BD-IR-IO/AŻ/5512-60/07,

- Rondo "Radosław" (zlecenie ZDM 80/07) - ze względu na zdeaktualizowanie się rozwiązania,

- ul. Podleśna -ze względu na brak reakcji na moje pismo BD-IR-IO/AŻ/5512-133/07 [zobacz >>>],

- ul. Radiowa (zlecenie ZDM 136/07) - ze względu na brak reakcji na moje pismo BD-IR-IO/AŻ/5512-189/07,

- ul. Przy Agorze (zlecenie ZDM 123/07) - ze względu na nie zwrócenie odebranych do poprawy załączników.

Powyższe projekty zostały złożone do zatwierdzenia w pierwszej połowie 2007 roku. Przypuszczam, że rozwiązania przedstawione w niektórych z nich straciły aktualność. O ile wymagają kontynuacji i zatwierdzenia, proszę o powtórne złożenie ich z uwzględnieniem moich uwag przedstawionych w związanej z nimi korespondencji. Odebrane już przez Państwa do poprawy egzemplarze niektórych projektów proszę potraktować jako zwrócone oficjalnie.

Janusz Galas
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy,

Od redakcji

Brak reakcji ZDM na pisma sam w sobie nas nie dziwi, bo sami nie raz go doświadczyliśmy. Jednak trudno nie wyrazić zdziwienia, że podobne podejście wykazuje ta instytucja również względem Inżyniera Ruchu i do tego – systematycznie.

Teraz już wiemy, dlaczego projekt drogi rowerowej na ul. Marymonckiej między Dewajtis a Prozy [zobacz >>>] od ponad roku nie doczekał się nie tylko realizacji, ale nie rozpisano nawet na nią przetargu. Choć według zapowiedzi dyrektora Mirosława Kazubka z ZDM miała powstać w trybie pilnym w... czerwcu 2007 r. [zobacz >>>]

Amnezja ZDM objęła również projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Podleśnej [zobacz >>>]. Przypomnienie o tej sprawie zignorowano [zobacz >>>], a niedawne interwencje BDiK [zobacz >>>] również nie skłaniają dyrekcji ZDM do wykazania minimum odpowiedzialności za swoje poczynania, a właściwie ich brak.

Nie słabnie tylko aktywność licznych rzeczników prasowych tej instytucji, a jej autopromocja w Internecie ostatnio nawet się nasila, np. [zobacz >>>]. Czyżby wzmożone wysiłki nad stwarzaniem pozorów miały nadrabiać brak realnych efektów?

Podkreślenia dodane przez redakcję.