W dniu 18.02.2009 r. w siedzibie Biura Drogownictwa i Komunikacji, odbyła się rada techniczna dotycząca przebiegu infrastruktury rowerowej do projektu firmy Komprojekt - stałej organizacji ruchu ul. Jana Pawła II (na odcinku Al. Solidarności / Rondo ONZ), na której ustalono:

1. Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej (BDiK-BR) wystąpi ponownie do Tramwajów Warszawskich z pismem dotyczącym projektowania ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych przez zwrotnice tramwajowe. Sprawa dotyczy przebiegu przejścia dla pieszych / przejazdu rowerowego przez Al. Solidarności. Przejścia dla pieszych na pozostałych trzech wlotach skrzyżowania w chwili obecnej usytuowane są na zwrotnicach.

2. Wlot ul. Krochmalnej - zastosowanie separatora (na pasie wyłączonym z ruchu) w celu wyeliminowania parkowania na powierzchni malowanej.

3. Zwiększyć promienie łuków ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu z ul. Krochmalną oraz poszerzyć przejście dla pieszych do 6 m w kierunku ul. Ciepłej.

4. Odsunąć ścieżkę rowerową od jezdni ul. Jana Pawła II na odcinku ul. Grzybowska / Pereca.

5. Trawniki wygrodzić ogrodzeniem typu "ZOM".

6. W rejonie, działki 109/3 zamiast chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej zaprojektować chodnik przyjezdni drogi p-poż. po stronie wschodniej.