Prezentacja na Radzie Warszawy

Przedstawiamy Czytelnikom prezentację, jaką Stowarzyszenie Zielone Mazowsze pokazało na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w dniu 22 marca 2010 r. Ta bardzo burzliwa sesja poświęcona była zaopiniowaniu planu ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. W otulinie tego rezerwatu prowadzona jest bowiem budowa pierwszego z trzech budynków wielorodzinnych z dwupiętrowym podziemnym garażem. Budowa ta wzbudziła niespotykany od dawna w Warszawie sprzeciw. Do naszego Stowarzyszenia już od wakacji ubiegłego roku wielokrotnie zwracano się prośbami o włączenie się do tej bezprecedensowej akcji, mającej na celu ochronę terenu otuliny przed zabudową, prowadzącą w skumulowanym efekcie do zniszczenia rezerwatu, unikatowego w naszej stolicy.

Oburzenie Warszawiaków kierowane jest przeciw uzgodnieniom i decyzjom wydawanym zarówno przez urzędy miasta, jak i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Sprawa jest w toku i należy liczyć, że znajdzie swój finał. Wtedy wyjaśni się, czy pozwolenie na budowę było wydane zgodnie z prawem, czy z rażącym jego naruszeniem, jak wynika z wielu dokumentów nam przysyłanych.

Trzeba jednak przyznać, że obrazy, jakie zarejestrowaliśmy na placu budowy dają wiele do myślenia.

Na tym etapie realizacji inwestycji chcieliśmy Radnym Warszawy pokazać plac budowy. Nic tak nie przemawia do wyobraźni, jak dokumentacja fotograficzna z oszczędnym w słowa komentarzem. Po prawie sześciu godzinach burzliwych dyskusji z udziałem organizacji społecznych, Radni Warszawy uchwałą jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie Plan Ochrony Jeziorka Czerniakowskiego, radykalnie zmieniając swoje stanowisko przygotowane na długo przez sesją i wówczas w projekcie opinii – negatywne. Duża w tym zasługa organizacji pozarządowych.

Rezonans naszej prezentacji był duży. Można o tym poczytać na blogach prowadzonych w obronie Jeziorka, np.:

bernardynska.blogspot.com/2010/03/radni-warszawy-pozytywnie-zaopiniowali.html

Tu cytat: Same wystąpienia organizacji ekologicznych były zresztą bardzo spójne i konkretne (co zostało docenione przez Radnych) a wsparcie wystąpienia Zielonego Mazowsza serią zdjęć pokazujących dość dokładnie to co się dzieje na terenie budowy odniosło niesamowity skutek medialny.

Naszą dokumentację wykorzystały też media elektroniczne, w tym telewizja TVN Warszawa, od dawna obiektywnie relacjonująca przebieg wydarzeń wokół Jeziorka. Jedna z ostatnich relacji zasługuje na szczególne wyróżnienie, gdyż jest nie tylko interesująca, ale sięga do dokumentów źródłowych.

www.tvnwarszawa.pl/-1,1649567,0,,,wiadomosc.html

Pobierz prezentację

Reportaż z placu budowy: PDF, 5607 kB