Od redakcji

Niniejszy tekst nie w pełni odzwierciedla stanowisko Zielonego Mazowsza, publikujemy go jednak jako ciekawy głos w dyskusji na temat przyszłości komunikacji w Warszawie. Autor jest radnym Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Zamiast przedmowy

Według sondażu Pentora dla ŻW 15.02.2007 aż 81% warszawiaków jest przeciw budowie tras szybkiego ruchu w mieście (Ursynów a A2). Mieszkańcy i ekolodzy protestują, ale sprawę budowy przesądzają działania GDDKiA. Wzięto tylko pod uwagę zabudowę trasy w tunelu.

Alternatywa dla Warszawy

Czy na pewno w Warszawie potrzebne są drogi ekspresowe wprowadzające ruch z autostrad do stolicy? jak zatrzymać ruch pojazdów do Warszawy?

Alternatywą są pozamiejskie węzły - przesiadkowe i centra przeładunkowe - transformacja transportu indywidualnego w zbiorowy na rogatkach miasta.

Piesi - rowerzyści - transport publiczny - samochody

Piesi - rowerzyści - transport publiczny - transport indywidualny (osobowy - ciężarowy): takie powinny być preferencje dla ruchu w mieście, a nie dodatkowe wpuszczanie transportu indywidualnego (osobowo - ciężarowego) do miasta, jak to proponuje GDDKiA, forsując budowę tras szybkiego ruchu.

Zamiast rozprowadzać (właściwie wprowadzać) ruch indywidualny (osobowo - ciężarowy) do miasta poprzez drogi ekspresowe, część funduszy przeznaczonych na te inwestycje można przenieść na szybszą rozbudowę dodatkowych linii metra oraz komunikacji publicznej - tramwaje, autobusy na wydzielonych pasach itp.

Powiązać to się powinno z systemem (kiełkujących już teraz) parkingów Parkuj i Jedź (Park+Ride) - na końcach rozbudowanych linii metra - a na obrzeżu miasta dla samochodów osobowych stworzyć węzły przesiadkowe oraz centra przeładunkowe dla samochodów ciężarowych. Uzupełnieniem tego systemu komunikacyjnego byłaby Szybka Kolej Miejska, gdzie na węzłowych podmiejskich stacjach byłyby również parkingi Parkuj i Jedź (Park+Ride) oraz budowa pozamiejskiej obwodnicy dla ruchu tranzytowego. Oczywiście ruch pasażerski spięty powinien być jednym biletem - kartą miejską, co już się dzieje.

Zalety

Takie systemowe rozwiązanie może:

1. Zatrzymać na obrzeżu miasta potoki pojazdów zmierzających do jego centrum.

2. Przyzwyczaić indywidualnych podróżnych (dojeżdżających tak codziennie do pracy jak i jednodniowo odwiedzających stolicę) do korzystania z komunikacji publicznej. Rozwój w tym kierunku zachęciłby też stałych mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji publicznej.

3. Utworzyć nowe bardzo atrakcyjne centra kupieckie handlowe (- handel detaliczny i hurtowy) – obudowa (węzłów przesiadkowych i centrów przeładunkowych) infrastrukturą handlową np. rozwiązanie problemu Stadionu Dziesięciolecia poprzez atrakcyjne alternatywne lokalizacje.

Lokalizacje węzłów przesiadkowych

Lokalizacje takich węzłów przesiadkowych i centrów przeładunkowych pasażersko - towarowych powinny znajdować się w okolicach krzyżowania się planowanych teraz tras ekspresowych S7/S8 (Lazurowa), S7/S8/S2 (Opacz, Lotnisko, Puławska), S17/S2(Lubelska), S8/S17(Marki) lub jeszcze dalej od miasta np. węzły Kiełpin, Mory, Konotopa, Wolica, Konik tak, aby zawczasu zbierać po przez transport publiczny większą część podróżnych oraz towarów.

Powyższa koncepcja może być alternatywą zmniejszającą w sposób znaczący uciążliwość indywidualnego transportu a przez co zapewne i liczne protesty, co (gdyby pomyślano wcześniej o tym) ułatwiłoby też proces inwestycyjny.

Kolejność inwestycji

Kolejność inwestycji powinna być następująca:

1. Szybsza rozbudowa linii metra, tramwajów oraz wydzielonych pasów dla autobusów;

2. Budowa węzłów przesiadkowych i centrów przeładunkowych na obrzeżach lub poza miastem;

3. Unowocześnienie szybkiej kolei miejskiej wraz z parkingami Parkuj i Jedź (Park+Ride) na węzłowych stacjach podmiejskich;

4. Budowa pozamiejskiej obwodnicy i zamknięcie pętli drogowych w mieście dla udrożnienia ruchu wewnątrzmiejskiego z tym, iż nowo budowane czy też istniejące trasy szybkiego ruchu w mieście w pobliżu osiedli mieszkaniowych lub poprzez nie powinny bezwzględnie być obudowane tunelem lub półtunelem.

Finansowanie

Zmniejszenie obciążeń Warszawy na tzw. janosikowe. Użycie pozyskanych funduszy jako wkład własny do projektów ze środków z Unii Europejskiej. Dodatkowo środki z PPP.